29.01.2019

VABILO
Vabim Vas na 14. sejo Senata Univerze v Ljubljani,
ki bo v torek, 29. januarja 2019, ob 14.00 uri
v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana
(glavni vhod, 1. nadstropje - desno)


z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM:

 

1.        

Določitev dnevnega reda 14. seje Senata UL

2.        

Potrditev zapisnika 13. seje z dne 18. 12. 2018

3.        

Poročilo rektorja

-          Habilitacijski nazivi v angleškem jeziku (prof. dr. Igor Papič, rektor)

-          Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka za tujce za študijsko leto 2019/2020 (prof. dr. Barbara Novak, prorektorica)

4.        

Poročilo Komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Gašper Ilc, predsednik komisije)

5.        

Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik komisije)

6.        

Poročilo Komisije za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Katja Filipčič, namestnica predsednika komisije)

-          Študijski koledar za študijsko leto 2019/2020 (prof. dr. Barbara Novak, prorektorica)

7.        

Poročili Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik komisije)

8.        

Imenovanje poročevalcev o pritožbah v postopku za izvolitev v naziv (prof. dr. Igor Papič, rektor)

9.        

Kadrovske zadeve:

-          Imenovanje predstavnikov študentov v komisije Senata UL

-          Imenovanje članice v Komisijo za Prešernove nagrade študentom

-          Imenovanje nadomestne članice v Komisijo za doktorski študij

10.     

Razno

               
 
Rektor
Prof. dr. Igor Papič
 

 

Vabljeni:
Člani Senata UL, prorektorji; prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. Boštjan Botas Kenda, prof. dr. Barbara Novak, glavni tajnik; Mihaela Bauman Podojsteršek, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), predstojnica Doktorske šole; prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predsednik UO UL; prof. dr. Borut Božič, predsednica ŠS UL; Laura Koudela, predstavniki sindikatov; SVIZ, NSDLU, VŠŠ, PERGAM, ZSSS.
Obveščeni:
dekani, NUK, CTK, IRI - pridružene članice UL, Slovenska tiskovna agencija
Opomba: Točke 2, 5, 7 in 8 so zaprte za javnost.