19.02.2019

VABILO

Vabim Vas na 15. sejo Senata Univerze v Ljubljani, ki bo v torek, 19. februarja 2019, ob 14. uri  v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana  (glavni vhod, 1. nadstropje - desno)

 

z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM:

 

1.        

Določitev dnevnega reda 15. seje Senata UL

2.        

Potrditev zapisnika 14. seje z dne 29. 1. 2019

3.        

Poročilo rektorja

4.        

Poročili o postopkih priznavanja sred. in visok. izobraževanja

5.        

Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik komisije)

6.        

Volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik komisije)

7.        

Kadrovske zadeve:

-          Imenovanje predstavnikov študentov

-          Imenovanje članov Programskega sveta Bioznanost

8.        

Razno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor

Prof. dr. Igor Papič 

Vabljeni:

Člani Senata UL, prorektorji; prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. Boštjan Botas Kenda, prof. dr. Barbara Novak, glavni tajnik; Mihaela Bauman Podojsteršek, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), predstojnica Doktorske šole; prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predsednik UO UL; prof. dr. Borut Božič, predsednica ŠS UL; Laura Koudela, predstavniki sindikatov; SVIZ, NSDLU, VŠŠ, PERGAM, ZSSS.

Obveščeni:

dekani, NUK, CTK, IRI - pridružene članice UL, Slovenska tiskovna agencija

Opomba: Točke 2, 5, in 6 so zaprte za javnost.