26.03.2019

 

Številka: 031-3/2019-1
Datum: 19. 3. 2019

VABILO
Vabim Vas na 16. sejo Senata Univerze v Ljubljani,
ki bo v torek, 26. marca 2019, ob 14. uri
v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana
(glavni vhod, 1. nadstropje - desno)

z naslednjim
DNEVNIM REDOM:

 

1.

Določitev dnevnega reda 16. seje Senata UL

2.

Potrditev zapisnika 15. seje z dne 19. 2. 2019

3.

Poročilo rektorja:

  • Rok za zapolnitev prostih mest (prof. dr. Barbara Novak, prorektorica)
  • Komisija za medicinska strokovno – etična vprašanja (prof. dr. Igor Papič, rektor)
  • Dovoljenja za bivanje za tujce (prof. dr. Igor Papič, rektor)
  • Sprememba poslovnega naslova članice UL AGRFT (prof. dr. Igor Papič, rektor)

4.

Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti in Poročilo Komisije za kakovost (prof. dr. Igor Papič, rektor, prof. dr. Tanja Dmitrović, prorektorica in izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič, predsednica komisije)

(Priloge 1, 2,3,4)

5.

Statut Univerze v Ljubljani (prof. Miran Zupanič, predsednik Statutarne komisije):

  •  Predlog spremembe 2. in 60. člena Statuta UL (uskladitev z Odlokom o preoblikovanju UL)
  • Osnutek besedila spremembe 199. člena Statuta UL

6.

Sprememba Pravilnika o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom UL in sprememba Poslovnika o delu Komisije za Prešernove nagrade študentom UL (prof. dr. Metoda Kemperl, predsednica komisije in prof. Miran Zupanič, predsednik Statutarne komisije)

7.

Pravilnik o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani – seznam dejavnosti UL FA (prof. dr. Igor Papič, rektor)

8.

Poročilo Komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Gašper Ilc, predsednik komisije)

9.

Poročili Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik komisije)

10.

Pritožbi v postopku izvolitve v naziv (Poročevalca: prof. dr. Jurij Svete in prof. dr. Andrej Kirbiš)

11.

Imenovanje poročevalca o pritožbi v postopku za izvolitev v naziv (prof. dr. Igor Papič, rektor)

12.

Kadrovske zadeve:

  • Imenovanje nadomestne članice Komisije za podeljevanje častnih nazivov in nagrad UL
  • Imenovanje predstavnikov študentov v komisije Senata UL

13.

Razno

 


Rektor
Prof. dr. Igor Papič
 

Vabljeni:
Člani Senata UL, prorektorji; prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. Boštjan Botas Kenda, prof. dr. Barbara Novak, glavni tajnik; Mihaela Bauman Podojsteršek, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), predstojnica Doktorske šole; prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predsednik UO UL; prof. dr. Borut Božič, predsednica ŠS UL; Laura Koudela, predstavniki sindikatov; SVIZ, NSDLU, VŠŠ, PERGAM, ZSSS.
Obveščeni:
dekani, NUK, CTK, IRI - pridružene članice UL, Slovenska tiskovna agencija
Opomba: Točke 2, 9, 10, in 11 so zaprte za javnost.