23.04.2019

Številka: 031-4/2019-1

Datum: 16. 4. 2019

 

 

V A B I L O 

Vabim Vas na 17. sejo Senata Univerze v Ljubljani,

ki bo v torek, 23. aprila 2019, ob 14. uri

 v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana

(glavni vhod, 1. nadstropje - desno)

z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM:

 

1.        

Določitev dnevnega reda 17. seje Senata UL

2.        

Potrditev zapisnika 16. seje z dne 26. 3. 2019

3.        

Poročilo rektorja

4.        

Statut Univerze v Ljubljani (prof. Miran Zupanič, predsednik Statutarne komisije):

-          Predlog spremembe 199. člena Statuta UL

Pravilnik o doktorskem študiju UL (prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor)

5.        

Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik komisije)

6.        

Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik komisije)

7.        

Kadrovske zadeve:

-          Imenovanje novega člana Komisije za doktorski študij UL

-          Imenovanje Programskega sveta interdisciplinarnega skupnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Kognitivna znanost

8.        

Razno

 

 

Rektor

Prof. dr. Igor Papič

 

po pooblastilu:

Prof. dr. Barbara Novak, prorektorica

 

Vabljeni:

Člani Senata UL, prorektorji; prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. Boštjan Botas Kenda, prof. dr. Barbara Novak, glavni tajnik; Mihaela Bauman Podojsteršek, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), predstojnica Doktorske šole; prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predsednik UO UL; prof. dr. Borut Božič, predsednica ŠS UL; Laura Koudela, predstavniki sindikatov; SVIZ, NSDLU, VŠŠ, PERGAM, ZSSS.

Obveščeni:

dekani, NUK, CTK, IRI - pridružene članice UL, Slovenska tiskovna agencija

Opomba: Točke 2, 5 in 6 so zaprte za javnost.