28.05.2019

Številka: 031-6/2019-1
Datum: 21. 5. 2019

V A B I L O
Vabim Vas na 18. sejo Senata Univerze v Ljubljani,
ki bo v torek, 28. maja 2019, ob 14. uri
 v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana
(glavni vhod, 1. nadstropje - desno)

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:
  

1.        

Določitev dnevnega reda 18. seje Senata UL

 

2.        

Potrditev zapisnika 17. seje z dne 23. 4. 2019 in 1. korespondenčne seje z dne 13. 5. 2019

3.        

Poročilo rektorja

4.        

Vizualna podoba UL (prof. Boštjan Botas Kenda, prorektor)

5.

Statut Univerze v Ljubljani (prof. Miran Zupanič, predsednik Statutarne komisije):

- Osnutek spremembe 34. člena Statuta UL

6. Merila za volitve v nazive (prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor)
7. Pravilnik o doktorskem študiju UL (prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor)
8. Pravilnik o volitvah organov na UL (prof. dr. Igor Papič, rektor)
9.

Poslovniki delovnih teles Senata UL (prof. dr. Igor Papič, rektor):

- Poslovnik Komisije za kakovost UL (prof. dr. Tanja Dmitrović)

10.

Obštudijska dejavnost na UL (izr. prof. dr. Vesna Štemberger, predsednica komisije):

- Poročilo Komisije za obštudijsko dejavnost,

- Sprejem učnih načrtov kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti

11. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik komisije)
12.. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik komisije)
13. Pritožba v postopku za izvolitev v naziv (Poročevalec: prof. dr. Emil Erjavec)
14.

Kadrovske zadeve: 

- Imenovanje predstavnika študenta v Komisijo za pritožbe študentov

- Imenovanje Programskega sveta interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina 

- Zamenjava člana Komisije za magistrski študij UL

15. Razno

  

Rektor Prof. dr. Igor Papič


Vabljeni:  Člani Senata UL, prorektorji; prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. Boštjan Botas Kenda, prof. dr. Barbara Novak, glavni tajnik; Mihaela Bauman Podojsteršek, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), predstojnica Doktorske šole; prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predsednik UO UL; prof. dr. Borut Božič, predsednica ŠS UL; Laura Koudela, predstavniki sindikatov; SVIZ, NSDLU, VŠŠ, PERGAM, ZSSS.

Obveščeni: dekani, NUK, CTK, IRI - pridružene članice UL, Slovenska tiskovna agencija

Opomba: Točke 2, 11, 12 in 13 so zaprte za javnost.