18.06.2019

Številka: 031-7/2019-1

Datum: 11. 6. 2019

 

 V A B I L O

Vabim Vas na 19. sejo Senata Univerze v Ljubljani,

ki bo v torek, 18. junija 2019, ob 14. uri  

v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana

(glavni vhod, 1. nadstropje - desno)

z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM:

 

1.        

Določitev dnevnega reda 19. seje Senata UL

2.        

Potrditev zapisnika 18. seje z dne 28. 5. 2019

3.        

Poročilo rektorja: Priloga 1

-          Predlog koledarja sej Senata UL (študijsko leto 2019/2020)

-          Prijavno-sprejemni postopek (pojasnilo) (prof. dr. Barbara Novak, prorektorica)

4.        

Statut Univerze v Ljubljani (prof. Miran Zupanič, predsednik Statutarne komisije):

-         Predlog spremembe 34. člena Statuta UL

5.        

Pravilniki članic o delovni in pedagoški obveznosti (prof. dr. Igor Papič, rektor)

6.        

Kazalniki pedagoške odličnosti (prof. dr. Igor Papič, rektor)

7.        

Poročilo Komisije za podeljevanje častnih nazivov in nagrad (prof. dr. Igor Papič, rektor)

8.        

Poslovniki delovnih teles Senata UL:

-          Poslovnik Komisije za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del UL

-          Poslovnik Komisije za magistrski študij UL

-          Poslovnik Komisije za inovacije UL

9.        

Poročilo Komisije za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)

10.     

Poročilo Komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Gašper Ilc, predsednik komisije)

11.     

Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik komisije)

12.     

Volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik komisije)

13.     

Razno

 

Gradivo k točkam 4, 5 in 6 bo priloženo naknadno.

Rektor

Prof. dr. Igor Papič

Vabljeni:

Člani Senata UL, prorektorji; prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. Boštjan Botas Kenda, prof. dr. Barbara Novak, glavni tajnik; Mihaela Bauman Podojsteršek, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), predstojnica Doktorske šole; prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predsednik UO UL; prof. dr. Borut Božič, predsednica ŠS UL; Laura Koudela, predstavniki sindikatov; SVIZ, NSDLU, VŠŠ, PERGAM, ZSSS.

Obveščeni:

dekani, NUK, CTK, IRI - pridružene članice UL, Slovenska tiskovna agencija

Opomba: Točke 2, 7, 11 in 12 so zaprte za javnost.