17.09.2019

 

Številka: 031-8/2019-1

Datum: 10. 9. 2019

 

 V A B I L O

Vabim Vas na 20. sejo Senata Univerze v Ljubljani,

ki bo v torek, 17. septembra 2019, ob 14. uri  

v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana

(glavni vhod, 1. nadstropje - desno)

z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM:

 

1.        

Določitev dnevnega reda 20. seje Senata UL

2.        

Potrditev zapisnika 19. seje z dne 18. 6. 2019

3.        

Poročilo rektorja

4.        

Podaljšanje akreditacije Univerze v Ljubljani (izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič, predsednica Komisije za kakovost)

5.        

Prenova celostne grafične podobe UL (prof. dr. Igor Papič, rektor)

6.        

Sprememba Meril za volitve v nazive (prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor)

7.        

Pravilniki članic o delovni in pedagoški obveznosti (prof. dr. Igor Papič, rektor)

8.        

Spremembe in dopolnitve Študijskega reda UL (prof. dr. Barbara Novak, prorektorica)

9.        

Pravilnik o priznanjih UL (prof. dr. Igor Papič, rektor)

10.     

Poslovniki delovnih teles Senata UL (prof. dr. Igor Papič, rektor):

  • Poslovnik Statutarne komisije UL
  • Poslovnik Komisije za dodiplomski študij  UL
  • Poslovnik Komisije za doktorski študij UL
  • Poslovnik Disciplinske komisije za študente UL

11.     

Poročilo Komisije za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)

12.     

Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik komisije)

13. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik komisije)
14. Imenovanje poročevalca o pritožbi v postopku za izvolitev v naziv
15.

Kadrovske zadeve:

  • Imenovanje predstavnikov študentov
  • Zamenjava člana v Komisiji za Prešernove nagrade študentom UL

16.     

Razno

 

 

 

Gradivo k točki 4 bo objavljeno naknadno.

Rektor

Prof. dr. Igor Papič

Vabljeni:

Člani Senata UL, prorektorji; prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. Boštjan Botas Kenda, prof. dr. Barbara Novak, glavni tajnik; Mihaela Bauman Podojsteršek, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), predstojnica Doktorske šole; prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predsednik UO UL; prof. dr. Borut Božič, predsednica ŠS UL; Laura Koudela, predstavniki sindikatov; SVIZ, NSDLU, VŠŠ, PERGAM, ZSSS.

Obveščeni:

dekani, NUK, CTK, IRI - pridružene članice UL, Slovenska tiskovna agencija

Opomba: Točke 2, 12, 13 in 14 so zaprte za javnost.