22.10.2019

Številka: 031-9/2019-1

Datum: 15. 10. 2019

 

 V A B I L O

Vabim Vas na 21. sejo Senata Univerze v Ljubljani,

ki bo v torek, 22. oktobra 2019, ob 14. uri  

v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana

(glavni vhod, 1. nadstropje - desno)

z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM:

1.        Določitev dnevnega reda 21. seje Senata UL
 
2.        Potrditev zapisnika 20. seje z dne 17. 9. 2019
 
3.        Poročilo rektorja
 
4.        Pridružena članica UL – NIB (prof. dr. Igor Papič, rektor)
 
5.        Ugovor v postopku podeljevanja priznanj pomembnih umetniških del (prof. dr. Ana Kučan, dosedanja predsednica komisije)
 
6.        Pravilniki članic o delovni in pedagoški obveznosti (prof. dr. Igor Papič, rektor)
 
7.        Pravila za obravnavo vlog Komisije Univerze v Ljubljani za etiko v raziskavah, ki vključuje delo z ljudmi (prof. dr. Grega Repovš,      predsednik komisije)
 
8.        Poročilo Komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Gašper Ilc, predsednik komisije)
 
9.        Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik komisije)
 
10.     Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jadranka Buturović Ponikvar, namestnica predsednika komisije)
 
11.     Kadrovske zadeve:

  • Imenovanje nadomestnega člana v Komisiji za dodiplomski študij UL
  • Zamenjava člana v Komisiji za magistrski študij UL
  • Imenovanje predstavnikov študentov v delovna telesa Senata UL

 
12.     Razno

Gradivo k točki 4 bo objavljeno naknadno.

Rektor

Prof. dr. Igor Papič

Vabljeni:

Člani Senata UL, prorektorji; prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. Boštjan Botas Kenda, prof. dr. Barbara Novak, glavni tajnik; Mihaela Bauman Podojsteršek, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), predstojnica Doktorske šole; prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predsednik UO UL; prof. dr. Borut Božič, predsednica ŠS UL; Laura Koudela, predstavniki sindikatov; SVIZ, NSDLU, VŠŠ, PERGAM, ZSSS.

Obveščeni:

dekani, NUK, CTK, IRI - pridružene članice UL, Slovenska tiskovna agencija

Opomba: Točke 2, 5, 9 in 10 so zaprte za javnost.