20.11.2019

Številka: 031-10/2019-1

Datum: 19. 11. 2019

 

 

V A B I L O

 

Vabim Vas na 22. sejo Senata Univerze v Ljubljani,

ki bo v torek, 26. novembra 2019, ob 14. uri

 v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana

(glavni vhod, 1. nadstropje - desno)

z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM:

 

1.        

Določitev dnevnega reda 22. seje Senata UL

2.        

Potrditev zapisnika 21. seje z dne 22. 10. 2019

3.        

Poročilo rektorja

4.        

Razpisi za vpis (prof. dr. Barbara Novak, prorektorica)

5.        

Pravilniki članic o delovni in pedagoški obveznosti (prof. dr. Igor Papič, rektor)

6.        

Dopolnitev Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja knjižnic UL (prof. dr. Barbara Novak, prorektorica)

7.        

Poročilo Komisije za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)

8.        

Poročilo Komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Gašper Ilc, predsednik komisije)

9.        

Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik komisije)

10.     

Volitve rednih profesorjev in uskladitev prilog članic z Merili (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik komisije)

11.     

Pritožba v postopku za izvolitev v naziv (poročevalec: doc. dr. Andrej Starc)

12.     

Kadrovske zadeve:

-          zamenjava člana v Komisiji za razvoj knjižničnega sistema UL

-          imenovanje nadomestnega člana Komisije za magistrski študij UL

-          imenovanje nadomestnega člana Komisije za obštudijsko dejavnost UL

13.     

Razno

Rektor

Prof. dr. Igor Papič

 

 

Vabljeni:

Člani Senata UL, prorektorji; prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. dr. Barbara Novak, glavni tajnik; Mihaela Bauman Podojsteršek, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), predstojnica Doktorske šole; prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predsednik UO UL; prof. dr. Borut Božič, predsednica ŠS UL; Laura Koudela, predstavniki sindikatov; SVIZ, NSDLU, VŠŠ, PERGAM, ZSSS.

Obveščeni:

dekani, NUK, CTK, IRI - pridružene članice UL, Slovenska tiskovna agencija

Opomba: Točke 2, 9, 10 in 11 so zaprte za javnost.