17.12.2019

Številka: 031-11/2019-1
Datum: 10. 12. 2019

 

 

V A B I L O

 

Vabim Vas na 23. sejo Senata Univerze v Ljubljani,

ki bo v torek, 17. decembra 2019, ob 14. uri

 v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana

(glavni vhod, 1. nadstropje - desno)

z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM:

1.        

Določitev dnevnega reda 23. seje Senata UL

2.        

Potrditev zapisnika 22. seje z dne 26. 11. 2019

3.        

Poročilo rektorja

4.        

Program dela za leto 2020 (rektor, prorektorji in glavni tajnik)

5.        

Statut UL (prof. Miran Zupanič, predsednik komisije):

-          Sprememba 9. člena Statuta UL

-          Sprememba Priloge 1 Statuta UL (študijska področja)

6.        

Sprememba Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov UL (doc. dr. Gorazd Kovačič, predsednik komisije)

7.        

Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik komisije)

8.        

Razno

 

Rektor
Prof. dr. Igor Papič

 Vabljeni:

Člani Senata UL, prorektorji; prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. dr. Barbara Novak, glavni tajnik; Mihaela Bauman Podojsteršek, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), predstojnica Doktorske šole; prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predsednik UO UL; prof. dr. Borut Božič, predsednica ŠS UL; Laura Koudela, predstavniki sindikatov; SVIZ, NSDLU, VŠŠ, PERGAM, ZSSS.

Obveščeni:

dekani, NUK, CTK, IRI - pridružene članice UL, Slovenska tiskovna agencija

Opomba: Točke 2 in 7 so zaprte za javnost.