28.01.2020

 Številka: 031-2/2020-1

                                                                                                                         Datum: 21. 1. 2020

   

VABILO

Vabim Vas na 24. sejo Senata Univerze v Ljubljani,

ki bo v torek, 28. januarja 2020, ob 14. uri

 v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana

(glavni vhod, 1. nadstropje - desno)

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

 

 

1.        

Določitev dnevnega reda 24. seje Senata UL

2.        

Potrditev zapisnika 23. seje z dne 17. 12. 2019 in 2. korespondenčne seje z dne 13. 1. 2020

3.        

Poročilo rektorja

4.        

Dopolnitev Programa dela 2020 (prof. dr. Barbara Novak, prorektorica)

5.        

Statut UL (prof. Miran Zupanič, predsednik komisije):

-          nov 45.a člen in sprememba 177. in 178. člena Statuta UL (notranja revizija UL)

-          dopolnitev 149. člena Statuta UL (postopek za izvolitev v naziv)

-          sprememba Priloge 1 Statuta UL (študijska področja)

6.        

Poročilo komisije za kakovost UL (doc. dr. Jože Kortnik, namestnik predsednice komisije):

-          Potrditev vlog za vzorčno evalvacijo študijskih programov 2020

7.        

Poročilo Komisije za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Katja Filipčič, namestnica predsednika komisije):

-          Študijski koledar za študijsko leto 2020/2021 (prof. dr. Barbara Novak, prorektorica)

8.        

Poročilo Komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Gašper Ilc, predsednik komisije)

9.        

Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik komisije)

10.     

Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik komisije)

11.     

Imenovanje poročevalcev o pritožbah v postopku za izvolitev v naziv (prof. dr. Igor Papič, rektor)

12.     

Razno

Gradivo k točkama 4 in 5 bo objavljeno naknadno.

 

Rektor
Prof. dr. Igor Papič

 

Vabljeni:

Člani Senata UL, prorektorji; prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. dr. Barbara Novak, glavni tajnik; Mihaela Bauman Podojsteršek, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), predstojnica Doktorske šole; prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predsednik UO UL; prof. dr. Borut Božič, predsednica ŠS UL; Laura Koudela, predstavniki sindikatov; SVIZ, NSDLU, VŠŠ, PERGAM, ZSSS.

Obveščeni:

dekani, NUK, CTK, IRI - pridružene članice UL, Slovenska tiskovna agencija

Opomba: Točke 2, 9, 10 in 11 so zaprte za javnost.