25.02.2020

 Številka: 031-3/2020-1

                                                                                                                         Datum: 18. 2. 2020

V A B I L O

Vabim Vas na 25. sejo Senata Univerze v Ljubljani,

ki bo v torek, 25. februarja 2020, ob 14. uri

 v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana

(glavni vhod, 1. nadstropje - desno)

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

 

 

1.        

Določitev dnevnega reda 25. seje Senata UL

2.        

Potrditev zapisnika 24. seje Senata UL z dne 28. 1. 2020 in popravek zapisnika 22. seje Senata UL z dne 26. 11. 2019

3.        

Poročilo rektorja:

-          Spremembe nalog delovnih teles Senata UL (prof. dr. Igor Papič, rektor)

-          Pravilnik o upravljanju sklada UL za umetniško področje (prof. dr. Tanja Dmitrović, prorektorica)

4.        

Poročili o postopku priznavanja tujega srednješolskega in visokošolskega izobraževanja na Univerzi v Ljubljani za leto 2019 (prof. dr. Barbara Novak, prorektorica)

5.        

Poročilo Komisije za razvoj knjižničnega sistema (Tomaž Ulčakar, predsednik komisije)

6.        

Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik komisije)

7.        

Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik komisije)

8.        

Kadrovske zadeve:

-          Zamenjava člana Komisije za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del UL

-          Imenovanje predstavnikov študentov v delovna telesa Senata UL

-          Zamenjava člana Programskega sveta interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Varstvo okolja

9.        

Razno

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor
Prof. dr. Igor Papič

Vabljeni:

Člani Senata UL, prorektorji; prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. dr. Barbara Novak, glavni tajnik; Mihaela Bauman Podojsteršek, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), predstojnica Doktorske šole; prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predsednik UO UL; prof. dr. Borut Božič, predsednica ŠS UL; Laura Koudela, predstavniki sindikatov; SVIZ, NSDLU, VŠŠ, PERGAM, ZSSS.

Obveščeni:

dekani, NUK, CTK, IRI - pridružene članice UL, Slovenska tiskovna agencija

Opomba: Točke 2, 6 in 7 so zaprte za javnost.