24.03.2020

Številka: 031-4/2020-1

                                                                                                               Datum: 17. 3. 2020

V A B I L O

 

Vabim Vas na 26. sejo Senata Univerze v Ljubljani,

ki bo v torek, 24. marca 2020, ob 14. uri

 

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

  

 

1.        

Določitev dnevnega reda 26. seje Senata UL

2.        

Potrditev zapisnika 25. seje Senata UL z dne 25. 2. 2020

3.        

Poročilo rektorja

4.        

Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti UL 2019

5.        

Ustanovitev skupne organizacijske enote - Centra UL za uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije v pedagoškem procesu

6.        

Ugovora v postopku podeljevanja priznanj pomembnih umetniških del (Mihaela Bauman Podojsteršek, glavni tajnik)

7.        

Poročilo Komisije za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)

8.        

Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik komisije)

9.        

Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik komisije)

10.     

Pritožbi v postopku za izvolitev v naziv (poročevalca: izr. prof. Lucija Močnik Ramovš in prof. dr. Mitjan Kalin)

11.     

Razno

 

Gradivo k točkama 4 in 5 bo objavljeno naknadno.

 

 

                                                                                                                        Rektor

Prof. dr. Igor Papič

 

 

Vabljeni:

Člani Senata UL, prorektorji; prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. dr. Barbara Novak, glavni tajnik; Mihaela Bauman Podojsteršek, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), predstojnica Doktorske šole; prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predsednik UO UL; prof. dr. Borut Božič, predsednica ŠS UL; Laura Koudela, predstavniki sindikatov; SVIZ, NSDLU, VŠŠ, PERGAM, ZSSS.

Obveščeni:

dekani, NUK, CTK, IRI - pridružene članice UL, Slovenska tiskovna agencija

Opomba: Točke 2, 6, 8, 9 in 10 so zaprte za javnost.