15.04.2020

 Številka: 031-6/2020-1
 Datum: 14. 4. 2020

  V A B I L O

Vabim Vas na 27. sejo Senata Univerze v Ljubljani,

ki bo v torek, 21. aprila 2020, ob 14. uri

 

z naslednjim

 DNEVNIM REDOM:

 

1.        

Določitev dnevnega reda 27. seje Senata UL

2.        

Potrditev zapisnika 26. seje Senata UL z dne 24. 3. 2020 in 3. korespondenčne seje Senata UL z dne 13. 3. 2020

3.        

Poročilo rektorja

4.        

Posledice pandemije COVID-19 – habilitacije (prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor)

5.        

Letno Poročilo Komisije za pritožbe študentov (izr. prof. dr. Irena Samide, predsednica komisije)

6.        

Poročilo Komisije za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)

7.        

Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik komisije)

8.        

Razno

 

                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                    Rektor
                                                                                                                                                          Prof. dr. Igor Papič

 

Vabljeni:

Člani Senata UL, prorektorji; prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. dr. Barbara Novak, glavni tajnik; Mihaela Bauman Podojsteršek, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), predstojnica Doktorske šole; prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predsednik UO UL; prof. dr. Borut Božič, predsednica ŠS UL; Laura Koudela, predstavniki sindikatov; SVIZ, NSDLU, VŠŠ, PERGAM, ZSSS.

Obveščeni:

dekani, NUK, CTK, IRI - pridružene članice UL, Slovenska tiskovna agencija

Opomba: Točki 2 in 7 sta zaprti za javnost.

 

ZA ZAINTERESIRANO JAVNOST:

27. seja Senata UL bo potekala preko Zoom aplikacije. V kolikor želite biti prisotni pri točkah dnevnega reda, ki so odprte za javnost, nam prosim to sporočite na . V elektronskem sporočilu obvezno navedite ime in priimek ter elektronski naslov osebe, ki želi biti prisotna na seji.