26.05.2020

Številka: 031-7/2020-1
Datum: 19. 5. 2020

  V A B I L O

Vabim Vas na 28. sejo Senata Univerze v Ljubljani,

ki bo v torek, 26. maja 2020, ob 14. uri

 

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

 

 

1.        

Določitev dnevnega reda 28. seje Senata UL

2.        

Potrditev zapisnika 27. seje Senata UL z dne 21. 4. 2020

3.        

Poročilo rektorja:

-          Spremembe nalog delovnih teles Senata UL (prof. dr. Igor Papič, rektor)

-          Imenovanje članov Strokovnega sveta Centra UL za uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije v pedagoškem procesu

4.        

Spremembe Statuta UL (prof. Miran Zupanič, predsednik Statutarne komisije):

-          Predlog spremembe 149. člena Statuta UL (nov četrti odstavek)

-          Nov 45.a člen in sprememba 177. ter 178. člena Statuta UL (notranja revizija UL)

-          Sprememba Priloge 2 Statuta UL (dopolnitev dejavnosti UL PEF)

5.        

Pridružena članica UL – NIB (prof. dr. Igor Papič, rektor)

6.        

Spremembe Poslovnika za delo Senata UL (prof. dr. Igor Papič, rektor)

7.        

Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik komisije)

8.        

Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik komisije)

9.        

Razno

                                                                                                                      Rektor
                                                                                                             Prof. dr. Igor Papič

 

Vabljeni:

Člani Senata UL, prorektorji; prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. dr. Barbara Novak, glavni tajnik; Mihaela Bauman Podojsteršek, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), predstojnica Doktorske šole; prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predsednik UO UL; prof. dr. Borut Božič, predsednica ŠS UL; Laura Koudela, predstavniki sindikatov; SVIZ, NSDLU, VŠŠ, PERGAM, ZSSS.

Obveščeni:

dekani, NUK, CTK, IRI - pridružene članice UL, Slovenska tiskovna agencija

Opomba: Točke 2, 7 in 8 so zaprte za javnost.

ZA ZAINTERESIRANO JAVNOST:

28. seja Senata UL bo potekala preko Zoom aplikacije. V kolikor želite biti prisotni pri točkah dnevnega reda, ki so odprte za javnost, nam prosim to sporočite na . V elektronskem sporočilu obvezno navedite ime in priimek ter elektronski naslov osebe, ki želi biti prisotna na seji.