16.06.2020

Številka: 031-9/2020-4
Datum: 9. 6. 2020

V A B I L O

Vabim Vas na 29. sejo Senata Univerze v Ljubljani,

ki bo v torek, 16. junija 2020, ob 14. uri

 

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

 

1.        

Določitev dnevnega reda 29. seje Senata UL

2.        

Potrditev zapisnika 28. seje Senata UL z dne 26. 5. 2020 in zapisnika 4. korespondenčne seje Senata UL z dne 28. 5. 2020

3.        

Poročilo rektorja:

-          Predlog koledarja sej Senata UL (študijsko leto 2020/2021)


-          Izjemni vpis v študijskem letu 2020/2021(Priloge: UL MF, UL FŠ, UL FFA, UL FDV, UL FF, UL AGRFT)   

4.        

Spremembe Statuta UL (prof. Miran Zupanič, predsednik Statutarne komisije):

-          Sprememba 149. člena Statuta UL (nov četrti odstavek)

5.        

Spremembe Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani (prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor)

6.        

Poročilo Komisije za Prešernove nagrade študentom UL (prof. dr. Primož Potočnik, namestnik predsednice):

-          Pravilnik o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom UL

-          Poslovnik o delu Komisije za Prešernove nagrade študentom UL

7.        

Poročilo Komisije za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)

8.        

Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Gašper Ilc, predsednik komisije)

9.        

Kadrovske zadeve:

-          Imenovanje predstavnice študentov v Komisijo za socialno ekonomska vprašanja študentov UL

10.     

Poročilo Komisije za podeljevanje častnih nazivov in nagrad (prof. dr. Igor Papič, rektor)

11.     

Volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik komisije)

12.     

Razno

Gradivo k točkama 4 in 5 bo objavljeno naknadno.

                                                                                                                      Rektor

                                                                                                                       Prof. dr. Igor Papič

Vabljeni:

Člani Senata UL, prorektorji; prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. dr. Barbara Novak, glavni tajnik; Mihaela Bauman Podojsteršek, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), predstojnica Doktorske šole; prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predsednik UO UL; prof. dr. Borut Božič, pomočnik rektorja; prof. dr. Tomaž Deželan, predsednica ŠS UL; Laura Koudela, predstavniki sindikatov; SVIZ, NSDLU, VŠŠ, PERGAM, ZSSS.

Obveščeni:

dekani, NUK, CTK, IRI - pridružene članice UL, Slovenska tiskovna agencija

Opomba: Točke 2, 10 in 11 so zaprte za javnost.

 

ZA ZAINTERESIRANO JAVNOST:

29. seja Senata UL bo potekala preko Zoom aplikacije. V kolikor želite biti prisotni pri točkah dnevnega reda, ki so odprte za javnost, nam prosim to sporočite na senat@uni-lj.si. V elektronskem sporočilu obvezno navedite ime in priimek ter elektronski naslov osebe, ki želi biti prisotna na seji.