22.09.2020

 Številka: 031-10/2020-1

                                                                                                                         Datum: 15. 9. 2020

  V A B I L O

Vabim Vas na 30. sejo Senata Univerze v Ljubljani,

ki bo v torek, 22. septembra 2020, ob 14. uri

 

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

 

1.        

Določitev dnevnega reda 30. seje Senata UL

2.        

Potrditev zapisnika 29. seje Senata UL z dne 16. 6. 2020

3.        

Poročilo rektorja

4.        

Poročilo Komisije za podeljevanje častnih nazivov in nagrad (prof. dr. Igor Papič, rektor)

5.        

Pravilniki članic o delovni in pedagoški obveznosti (prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor)

6.        

Pravilnik o delovanju založbe UL (prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor)

7.        

Obštudijska dejavnost na UL (prof. dr. Vesna Štemberger, predsednica komisije):

-          Sprememba Pravilnika o obštudijski dejavnosti

-          Sprejem učnih načrtov kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti

8.        

Spremembe in dopolnitve pravil o kakovosti (izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič, predsednica komisije)

9.        

Poročilo komisije za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)

10.     

Poročilo komisije za magistrski študij (prof. dr. Gašper Ilc, predsednik komisije)

11.     

Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik komisije)

12.     

Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik komisije)

13.     

Imenovanje poročevalcev o pritožbah v postopku za izvolitev za naziv

14.     

Kadrovske zadeve:

-          Zamenjava člana Komisije za dodiplomski študij

15.     

Razno

                                                                                                                       Rektor

                                                                                                                       Prof. dr. Igor Papič

Gradivo k točkam 5, 6, 7, 8 in 11 bo objavljeno naknadno.

 

Vabljeni:

Člani Senata UL, prorektorji; prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. dr. Barbara Novak, glavni tajnik; Mihaela Bauman Podojsteršek, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), predstojnica Doktorske šole; prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predsednik UO UL; prof. dr. Borut Božič, pomočnik rektorja; prof. dr. Tomaž Deželan, predsednica ŠS UL; Laura Koudela, predstavniki sindikatov; SVIZ, NSDLU, VŠŠ, PERGAM, ZSSS.

Obveščeni:

dekani, NUK, CTK, IRI, NIB - pridružene članice UL, Slovenska tiskovna agencija

Opomba: Točke 2, 4, 11, 12 in 13 so zaprte za javnost.

ZA ZAINTERESIRANO JAVNOST:

30. seja Senata UL bo potekala preko Zoom aplikacije. V kolikor želite biti prisotni pri točkah dnevnega reda, ki so odprte za javnost, nam prosim to sporočite na . V elektronskem sporočilu obvezno navedite ime in priimek ter elektronski naslov osebe, ki želi biti prisotna na seji.