20.10.2020

Številka: 031-11/2020-2

Datum: 13. 10. 2020

  V A B I L O

Vabim Vas na 31. sejo Senata Univerze v Ljubljani,

ki bo v torek, 20. oktobra 2020, ob 14. uri

 

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

 

1.        

Določitev dnevnega reda 31. seje Senata UL

2.        

Potrditev zapisnika 30. seje Senata UL z dne 22. 9. 2020

3.        

Poročilo rektorja

4.        

Spremembe Pravilnika o volitvah organov UL (prof. dr. Igor Papič, rektor)

5.        

Obštudijska dejavnost (izr. prof. dr. Vesna Štemberger, predsednica komisije):

-          Sprejem učnih načrtov kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti

6.        

Poslovnik Komisije za študente s posebnim statusom

7.        

Kadrovske zadeve:

-          Zamenjava člana Komisije za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del

8.        

Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik komisije)

9.        

Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik komisije)

10.     

Razno

                                      Rektor

                                      Prof. dr. Igor Papič

 

Vabljeni:

Člani Senata UL, prorektorji; prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. dr. Barbara Novak, glavni tajnik; Mihaela Bauman Podojsteršek, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), predstojnica Doktorske šole; prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predsednik UO UL; prof. dr. Borut Božič, pomočnik rektorja; prof. dr. Tomaž Deželan, predsednica ŠS UL; Laura Koudela, predstavniki sindikatov; SVIZ, NSDLU, VŠŠ, PERGAM, ZSSS.

Obveščeni:

dekani, NUK, CTK, IRI, NIB - pridružene članice UL, Slovenska tiskovna agencija

 

Opomba: Točke 2, 8 in 9 so zaprte za javnost.

 

ZA ZAINTERESIRANO JAVNOST: 31. seja Senata UL bo potekala preko Zoom aplikacije. V kolikor želite biti prisotni pri točkah dnevnega reda, ki so odprte za javnost, nam prosim to sporočite na . V elektronskem sporočilu obvezno navedite ime in priimek ter elektronski naslov osebe, ki želi biti prisotna na seji.