24.11.2020

 

 V A B I L O

Vabim Vas na 32. sejo Senata Univerze v Ljubljani,
ki bo
v torek, 24. novembra 2020, ob 14. uri

z naslednjim

DNEVNIM REDOM

1.        

Določitev dnevnega reda 32. seje Senata UL

2.        

Potrditev zapisnika 31. seje Senata UL z dne 20. 10. 2020

3.        

Poročilo rektorja:

  • Podaljšanje sklepov, ki so bili zaradi razmer, povezanih s COVID-19, na Senatu UL, sprejeti za študijsko leto 2019/2020;
  • Sprememba Odloka o preoblikovanju UL.

4.        

Razpisi za vpis (prof. dr. Barbara Novak, prorektorica)

(Priloge: 1, 2, 3, 4, 5, 6)

5.        

Spremembe Pravilnika o volitvah organov UL (prof. dr. Igor Papič, rektor)

6.        

Pravilnik o priznanjih UL (prof. dr. Igor Papič, rektor)

7.        

Pravilnik o izdaji javnih listin in potrdil UL (prof. dr. Barbara Novak, prorektorica)

8.        

Kadrovske zadeve:

  •  Zamenjava člana v Komisiji za razvoj informacijskega sistema UL
  •  Imenovanje predstavnikov študentov

9.        

Poročilo komisije za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)

10.     

Poročilo komisije za magistrski študij (prof. dr. Gašper Ilc, predsednik komisije)

                                   

11.

Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik komisije)

12    

Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik komisije)

13  

Pritožba v postopku za izvolitev v naziv (poročevalka: prof. dr. Metka Tekavčič)

14    

Razno

                            Gradivo k točkam 5, 6 in 7 bo objavljeno naknadno.          

                                                                                                                                         Rektor

                                                                                                                                          Prof. dr. Igor Papič

 

Vabljeni:

Člani Senata UL, prorektorji; prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. dr. Barbara Novak, glavni tajnik; Mihaela Bauman Podojsteršek, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), predstojnica Doktorske šole; prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predsednik UO UL; prof. dr. Borut Božič, pomočnik rektorja; prof. dr. Tomaž Deželan, predsednica ŠS UL; Laura Koudela, predstavniki sindikatov; SVIZ, NSDLU, VŠŠ, PERGAM, ZSSS.

Obveščeni:

dekani, NUK, CTK, IRI, NIB - pridružene članice UL, Slovenska tiskovna agencija

Opomba: Točke 2, 11, 12 in 13 so zaprte za javnost.

 

ZA ZAINTERESIRANO JAVNOST:

32. seja Senata UL bo potekala preko Zoom aplikacije. V kolikor želite biti prisotni pri točkah dnevnega reda, ki so odprte za javnost, nam prosim to sporočite na . V elektronskem sporočilu obvezno navedite ime in priimek ter elektronski naslov osebe, ki želi biti prisotna na seji.