15.12.2020

 

VABILO

Vabim Vas na 33. sejo Senata Univerze v Ljubljani,
ki bo v torek, 15. decembra 2020, ob 14. uri

z naslednjim

DNEVNIM REDOM

1.        

Določitev dnevnega reda 33. seje Senata UL

2.        

Potrditev zapisnika 32. seje Senata UL z dne 24. 11. 2020

3.        

Poročilo rektorja

4.        

Vzorčne evalvacije študijskih programov 2020/2021 (izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič, predsednica komisije)

5.        

Vključitev Raziskovalnega središča za Vzhodno Azijo v Mrežo raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor)  

6.        

Poročilo komisije za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)

7.        

Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik komisije)

8.        

Imenovanje poročevalca o pritožbi v postopku za izvolitev v naziv

9.        

Razno

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor
prof dr. Igor Papič

Vabljeni:

Člani Senata UL, prorektorji; prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. dr. Barbara Novak, glavni tajnik; Mihaela Bauman Podojsteršek, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), predstojnica Doktorske šole; prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predsednik UO UL; prof. dr. Borut Božič, pomočnik rektorja; prof. dr. Tomaž Deželan, predsednica ŠS UL; Laura Koudela, predstavniki sindikatov; SVIZ, NSDLU, VŠŠ, PERGAM, ZSSS.

Obveščeni

dekani, NUK, CTK, IRI, NIB - pridružene članice UL, Slovenska tiskovna agencija

Opomba: Točke 2, 7, in 8 so zaprte za javnost.

 

ZA ZAINTERESIRANO JAVNOST:

33. seja Senata UL bo potekala preko Zoom aplikacije. V kolikor želite biti prisotni pri točkah dnevnega reda, ki so odprte za javnost, nam prosim to sporočite na . V elektronskem sporočilu obvezno navedite ime in priimek ter elektronski naslov osebe, ki želi biti prisotna na seji.