26.01.2021

 

V A B I L O

Vabim Vas na 34. sejo Senata Univerze v Ljubljani,

ki bo v torek, 26. januarja 2021, ob 14. uri

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

 

1.        

Določitev dnevnega reda 34. seje Senata UL

2.        

Potrditev zapisnika 33. seje Senata UL z dne 15. 12. 2020

3.        

Poročilo rektorja

4.        

Začetek postopka za izvolitev rektorja za mandatno obdobje 2021-2025 (prof. dr. Igor Papič, rektor)

5.        

Program dela 2021 (rektor s prorektorji in glavni tajnik)

6.        

Sprememba Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani (prof. dr. Igor Papič, rektor)

7.        

Pravilnik o merilih in postopku za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del kot pogoju za izvolitev v naziv na Univerzi v Ljubljani (prof. dr. Tanja Dmitrović, prorektorica)

8.        

Poročili o postopkih priznavanja tujega srednješolskega izobraževanja in postopkih priznavanja tujega visokošolskega izobraževanja na Univerzi v Ljubljani za leto 2020 (prof. dr. Barbara Novak, prorektorica)

9.        

Imenovanje članov Sveta za založništvo (prof. dr. Igor Papič, rektor)

10.     

Kadrovske zadeve:

-          Imenovanje predstavnikov študentov v delovna telesa Senata UL

11.     

Poročilo Komisije za Prešernove nagrade študentom UL (prof. dr. Metoda Kemperl, predsednica komisije)

12.     

Poročilo Komisije za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije):

-          Študijski koledar za študijsko leto 2021/2021 (prof. dr. Barbara Novak, prorektorica)

13.     

Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Gašper Ilc, predsednik komisije)

14.     

Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik komisije)

15.     

Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik komisije)

16.     

Pritožba v postopku izvolitve v naziv (Poročevalka: doc. dr. Liljana Rihter)

17.     

Razno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gradivo k točki 5 in del gradiva k točki 14 bo objavljeno naknadno.                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                    Rektor
                                                                                                                                                                                    Prof. dr. Igor Papič

Vabljeni:

Člani Senata UL, prorektorji; prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. dr. Barbara Novak, glavni tajnik; Mihaela Bauman Podojsteršek, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), predstojnica Doktorske šole; prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predsednik UO UL; prof. dr. Borut Božič, pomočnik rektorja; prof. dr. Tomaž Deželan, predsednica ŠS UL; Laura Koudela, predstavniki sindikatov; SVIZ, NSDLU, VŠŠ, PERGAM, ZSSS.

Obveščeni:

dekani, NUK, CTK, IRI, NIB - pridružene članice UL, Slovenska tiskovna agencija

Opomba: Točke 2, 14, 15 in 16 so zaprte za javnost.

 

 ZA ZAINTERESIRANO JAVNOST: 34. seja Senata UL bo potekala preko Zoom aplikacije. V kolikor želite biti prisotni pri točkah dnevnega reda, ki so odprte za javnost, nam prosim to sporočite na senat@uni-lj.si. V elektronskem sporočilu obvezno navedite ime in priimek ter elektronski naslov osebe, ki želi biti prisotna na seji.