16.02.2021

 

V A B I L O

Vabim Vas na 35. sejo Senata Univerze v Ljubljani,

ki bo v torek, 16. februarja 2021, ob 14. uri

z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM:

 

1.        

Določitev dnevnega reda 35. seje Senata UL

2.        

Potrditev zapisnika 34. seje Senata UL z dne 26. 1. 2021

3.        

Poročilo rektorja

4.        

Kadrovske zadeve:

-          Imenovanje študentskih predstavnikov v delovna telesa Senata UL

5.        

Volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik komisije)

6.        

Pritožba v postopku izvolitve v naziv (Poročevalec: prof. dr. Mitjan Kalin)

7.        

Razno


Gradivo k točki 4 in k točki 6 bo objavljeno naknadno.                                                                                                                                                                                          


                                                                                                                                                                   Rektor

                                                                                                                                                                    Prof. dr. Igor Papič

Vabljeni:

Člani Senata UL, prorektorji; prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. dr. Barbara Novak, glavni tajnik; Mihaela Bauman Podojsteršek, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), predstojnica Doktorske šole; prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predsednik UO UL; prof. dr. Borut Božič, pomočnik rektorja; prof. dr. Tomaž Deželan, predsednica ŠS UL; Laura Koudela, predstavniki sindikatov; SVIZ, NSDLU, VŠŠ, PERGAM, ZSSS.

Obveščeni:

dekani, NUK, CTK, IRI, NIB - pridružene članice UL, Slovenska tiskovna agencija

Opomba: Točke 2, 5 in 6 so zaprte za javnost.

ZA ZAINTERESIRANO JAVNOST: 35. seja Senata UL bo potekala preko Zoom aplikacije. V kolikor želite biti prisotni pri točkah dnevnega reda, ki so odprte za javnost, nam prosim to sporočite na senat@uni-lj.si. V elektronskem sporočilu obvezno navedite ime in priimek ter elektronski naslov osebe, ki želi biti prisotna na seji.