30.03.2021

 

V A B I L O

Vabim Vas na 36. sejo Senata Univerze v Ljubljani,

ki bo v torek, 30. marca 2021, ob 14. uri

z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM:

 

1.        

Določitev dnevnega reda 36. seje Senata UL

2.        

Potrditev zapisnika 35. seje Senata UL z dne 16. 2. 2021

3.        

Poročilo rektorja

4.        

Volitve rektorja za mandatno obdobje 2021 - 2025 (prof. dr. Matjaž Ambrož, predsednik Volilne komisije)

5.        

Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti UL 2020 (izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič, predsednica komisije)

6.        

Sprememba Statuta Univerze v Ljubljani: (izr. prof. dr. Marko Kambič, namestnik predsednika Statutarne komisije)

-          Sprememba drugega odstavka 77. člena Statuta UL

7.        

Pravilnik o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani (prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predstojnica Doktorske šole)

8.        

Pravilnik o upravljanju finančnega nasprotja interesov v raziskavah Univerze v Ljubljani, ki jih financira javna zdravstvena služba Združenih držav Amerike (prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor)

9.        

Kadrovske zadeve (prof. dr. Igor Papič, rektor):

-          Zamenjava člana Programskega sveta interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Varstvo okolja

10.     

Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik komisije)

11.     

Poročilo habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik komisije)

12.     

Razno


Gradivo k točkama 4 in 5 bo naknadno objavljeno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Rektor

                                                                                                                                                    Prof. dr. Igor Papič

Vabljeni:

Člani Senata UL, prorektorji; prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. dr. Barbara Novak, glavni tajnik; Mihaela Bauman Podojsteršek, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), predstojnica Doktorske šole; prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predsednik UO UL; prof. dr. Borut Božič, pomočnika rektorja; prof. dr. Tomaž Deželan, mag. Maja Slovenc, predsednica ŠS UL; Laura Koudela, predstavniki sindikatov; SVIZ, NSDLU, VŠŠ, PERGAM, ZSSS.

Obveščeni:

dekani, NUK, CTK, IRI, NIB - pridružene članice UL, Slovenska tiskovna agencija

Opomba: Točke 2, 10 in 11 so zaprte za javnost.

 

ZA ZAINTERESIRANO JAVNOST:

36. seja Senata UL bo potekala preko Zoom aplikacije. V kolikor želite biti prisotni pri točkah dnevnega reda, ki so odprte za javnost, nam prosim to sporočite na senat@uni-lj.si. V elektronskem sporočilu obvezno navedite ime in priimek ter elektronski naslov osebe, ki želi biti prisotna na seji.