25.05.2021

 

V A B I L O

Vabim Vas na 38. sejo Senata Univerze v Ljubljani,

ki bo v torek, 25. maja 2021, ob 14. uri

 

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

 

1.        

Določitev dnevnega reda 38. seje Senata UL

2.        

Potrditev zapisnika 37. seje Senata UL z dne 30. 3. 2021 in 1. izredne seje Senata UL z dne 13. 5. 2021

3.        

Poročilo rektorja

4.        

Spremembe Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev UL (prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor)

5.        

Sprejem učnih načrtov kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti (doc. dr. Jure Ahtik, član Komisije za obštudijsko dejavnost)

6.        

Letno poročilo Komisije za pritožbe študentov UL (izr. prof. dr. Irena Samide, predsednica komisije)

7.        

Poročilo Komisije za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)

8.        

Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Gašper Ilc, predsednik komisije)

9.        

Poročilo habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik komisije)

10.     

Razno


Gradivo k točki 8 bo objavljeno naknadno.                                                                                                                                                                    


                                                                                                                                                      Rektor

                                                                                                                                                      Prof. dr. Igor Papič

 

Vabljeni:

Člani Senata UL; prorektorji: prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. dr. Barbara Novak; glavni tajnik Mihaela Bauman Podojsteršek; predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red); predstojnica Doktorske šole prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela; predsednik UO UL prof. dr. Emil Erjavec; pomočnika rektorja prof. dr. Tomaž Deželan; mag. Maja Slovenc; predsednik ŠS UL Grega Rudolf; predstavniki sindikatov: SVIZ, NSDLU, VSS, PERGAM, ZSSS.

Obveščeni:

dekani, NUK, CTK, IRI, NIB - pridružene članice UL, Slovenska tiskovna agencija

Opomba: Točki 2 in 9 sta zaprti za javnost.


ZA ZAINTERESIRANO JAVNOST:
38. seja Senata UL bo potekala preko Zoom aplikacije. V kolikor želite biti prisotni pri točkah dnevnega reda, ki so odprte za javnost, nam prosim to sporočite na 
senat@uni-lj.si. V elektronskem sporočilu obvezno navedite ime in priimek ter elektronski naslov osebe, ki želi biti prisotna na seji.