29.06.2021

 

V A B I L O

Vabim Vas na 39. sejo Senata Univerze v Ljubljani,

ki bo v torek, 29. junija 2021, ob 14. uri

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

 

1.        

Določitev dnevnega reda 39. seje Senata UL

2.        

Potrditev zapisnika 38. seje Senata UL z dne 25. 5. 2021

3.        

Poročilo rektorja

4.        

Spremembe Statuta UL (prof. dr. Igor Papič, rektor in prof. Miran Zupanič, predsednik komisije):

-          sprememba Priloge 2 Statuta UL (dopolnitev dejavnosti UL FS)

-          predlog novega 40. a člena

5.        

Kadrovske zadeve (prof. dr. Igor Papič, rektor):

-          Imenovanje predstavnikov študentov v delovna telesa Senata UL

6.        

Pravilniki članic o delovni in pedagoški obveznosti (prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor)

7.        

Ustanovitev Etične komisije UL za presojo raziskav z uporabniki tehničnih sistemov (prof. dr. Igor Papič, rektor)

8.        

Poročilo Komisije za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)

9.        

Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Gašper Ilc, predsednik komisije)

10.     

Sprejem učnega načrta kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti (doc. dr. Jure Ahtik, član komisije)

11.     

Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik komisije)

12.     

Poročilo Komisije za podeljevanje častnih nazivov in nagrad (prof. dr. Igor Papič, rektor in predsednik komisije)

13.     

Začetek postopka odvzema znanstvenega naslova (prof. dr. Igor Papič, rektor)

14.     

Poročilo habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik komisije)

15.     

Razno

                  


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Rektor

                                                                                                                                            Prof. dr. Igor Papič

 

Vabljeni:

Člani Senata UL; prorektorji: prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. dr. Barbara Novak; glavni tajnik Mihaela Bauman Podojsteršek; predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red); predstojnica Doktorske šole prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela; predsednik UO UL prof. dr. Emil Erjavec; pomočnika rektorja prof. dr. Tomaž Deželan; mag. Maja Slovenc; predsednik ŠS UL Grega Rudolf; predstavniki sindikatov: SVIZ, NSDLU, VSS, PERGAM, ZSSS.

Obveščeni:

dekani, NUK, CTK, IRI, NIB - pridružene članice UL, Slovenska tiskovna agencija

Opomba: Točke 2, 11, 12, 13 in 14 so zaprte za javnost.

ZA ZAINTERESIRANO JAVNOST:
39. seja Senata UL bo potekala preko Zoom aplikacije. V kolikor želite biti prisotni pri točkah dnevnega reda, ki so odprte za javnost, nam prosim to sporočite na 
. V elektronskem sporočilu obvezno navedite ime in priimek ter elektronski naslov osebe, ki želi biti prisotna na seji.