21.09.2021

                                                                                                                                                          Datum: 14. 9. 2021

V A B I L O

Vabim Vas na 40. sejo Senata Univerze v Ljubljani,

ki bo v torek, 21. septembra 2021, ob 14. uri

v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana

(glavni vhod, 1. nadstropje - desno)

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1.         

Določitev dnevnega reda 40. seje Senata UL 

2.         

Potrditev zapisnika 39. seje ter 6. in 7. korespondenčne seje Senata UL

3.         

Poročilo rektorja

4.         

Poročilo Volilne komisije za volitve rektorja za mandatno obdobje 2021-2025 in potrditev prorektorjev za mandatno obdobje 2021-2025 (prof. dr. Matjaž Ambrož, predsednik komisije, prof. dr. Gregor Majdič, rektor za mandatno obdobje 2021-2025) 

5.         

Spremembe Statuta UL (prof. dr. Igor Papič, rektor in prof. Miran Zupanič, predsednik komisije):

-          nov 40.a člen;

-          predlog novega 96.a člena Statuta UL

6.         

Poročilo Statutarne komisije UL za mandatno obdobje 2017-2021(prof. Miran Zupanič, predsednik komisije)

7.         

Pravilnik članice o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev (prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor) 

8.         

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov UL in Poročilo Disciplinske komisije UL za študente za mandatno obdobje 2017-2021 (doc. dr. Gorazd Kovačič, predsednik komisije)

9.         

Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva na UL  (prof. dr. Barbara Novak, prorektorica)

10.      

Pravilnik o ukrepih za zagotovitev neposrednega študijskega procesa v prostorih UL zaradi posledic SARS-CoV-2 (prof. dr. Igor Papič, rektor)

11.      

Navodila za upravljanje s programi za pridobitev izobrazbe UL (prof. dr. Igor Papič, rektor)

12.      

Sprejem učnih načrtov kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti (prof. dr. Vesna Štemberger, predsednica komisije) 

13.      

Poročilo Komisije UL za etiko v raziskavah, ki vključujejo delo z ljudmi (izr. prof. dr. Tamara Pavasović Trošt, članica komisije)  

14.      

Poročilo Komisije za razvoj knjižničnega sistema UL za mandatno obdobje 2017-2021 (Tomaž Ulčakar, predsednik komisije) 

15.      

Poročilo o delu Komisije za raziskovalno in razvojno delo UL za mandatno obdobje 2017–2021 (prof. dr. Gregor Majdič, predsednik komisije) 

16.      

Poročilo Komisije za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije) 

17.      

Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Gašper Ilc, predsednik komisije) 

18.      

Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik komisije)

19.      

Poročilo habilitacijske komisije, volitve rednih profesorjev, Pravilnik o preizkusnem predavanju in Navodila za izvajanje meril (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik komisije)

20.      

Imenovanje poročevalca o pritožbi v postopku za izvolitev v naziv (prof. dr. Igor Papič, rektor)

21.      

Začetek postopka odvzema znanstvenega naslova (prof. dr. Igor Papič, rektor)

22.      

Razno

Gradivo k točkam 5, 6, 8, 9, 10, 11 in 21 bo objavljeno naknadno.                                                                                                                                                                                                                                           Rektor Prof. dr. Igor Papič

V skladu z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Ur. l. RS, št. 146/2021) je obvezno izpolnjevanje pogoja PCT.

 

Vabljeni:

Člani Senata UL; prorektorji: prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. dr. Barbara Novak; glavni tajnik Mihaela Bauman Podojsteršek; predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red); predstojnica Doktorske šole prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela; predsednik UO UL prof. dr. Emil Erjavec; pomočnika rektorja prof. dr. Tomaž Deželan; predsednik ŠS UL Grega Rudolf; predstavniki sindikatov: SVIZ, NSDLU, VSS, PERGAM, ZSSS.

Obveščeni:

dekani, NUK, CTK, IRI, NIB - pridružene članice UL, Slovenska tiskovna agencija

Opomba: Točke 2, 18, 19, 20 in 21 so zaprte za javnost.