19.10.2021

 

V A B I L O

Vabim Vas na konstitutivno in 1. sejo Senata Univerze v Ljubljani,

ki bo v torek, 19. oktobra 2021, ob 14. uri

v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana

(glavni vhod, 1. nadstropje - desno)

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

 

1.        

Poročilo o opravljenih volitvah članov senata in verifikacija mandatov (konstituiranje senata) (Mihaela Bauman Podojsteršek, glavni tajnik UL)

2.        

Začetek postopka za imenovanje delovnih teles Senata UL (Mihaela Bauman Podojsteršek, glavni tajnik UL)

3.        

Določitev stalnega zapisnikarja

4.        

Določitev dnevnega reda 1. seje Senata UL

5.        

Poročilo rektorja

6.        

Postopek odvzema znanstvenega naslova (prof. dr. Gregor Majdič, rektor)

7.        

Pravilnik o podrobnejših merilih za vrednotenje dela pedagoških delavcev Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (prof. dr. Anton Ramšak, prorektor)

8.        

Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik komisije)

9.        

Poročilo habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik komisije)

10.    

Razno

                                                                                                          Rektor
                                                                                                          Prof. dr. Gregor Majdič

V skladu z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Ur. l. RS, št. 147/2021 s spremembami) je obvezno izpolnjevanje pogoja PCT.

Vabljeni:

Člani Senata UL; prorektorji: prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat, prof. dr. Anton Ramšak, prof. mag. Matjaž Drevenšek, prof. dr. Boštjan Markoli; glavni tajnik Mihaela Bauman Podojsteršek; predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red); predsednik UO UL prof. dr. Emil Erjavec; pomočnik rektorja: Bernarda Golob Hribar; predsednik ŠS UL Grega Rudolf; predstavniki sindikatov: SVIZ, NSDLU, VSS, PERGAM, ZSSS.

Obveščeni:

dekani, NUK, CTK, IRI, NIB - pridružene članice UL, Slovenska tiskovna agencija

Opomba: Točke 6, 8 in 9 so zaprte za javnost.