16.11.2021

 V A B I L O

Vabim Vas na 2. sejo Senata Univerze v Ljubljani,

ki bo v torek, 16. novembra 2021, ob 14. uri

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

 

1.        

Določitev dnevnega reda 2. seje Senata UL

2.        

Poročilo rektorja

3.        

Potrditev zapisnika Konstitutivne in 1. seje Senata UL

4.        

Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik komisije)

5.        

Pritožba v postopku izvolitve v naziv (Poročevalka: Prof. dr. Nataša Poklar Ulrih)

6.        

Imenovanje poročevalca o pritožbi v postopku za izvolitev v naziv (prof. dr. Gregor Majdič, rektor)

7.        

Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik komisije)

8.        

Poročilo Komisije za podeljevanje častnih nazivov in nagrad (prof. dr. Gregor Majdič, rektor)

9.        

Imenovanje delovnih teles Senata UL (prof. dr. Gregor Majdič, rektor)

10.     

Kadrovske zadeve (prof. dr. Gregor Majdič, rektor):

-          Imenovanje Programskega sveta interdisciplinarnega doktorskega programa Bioznanosti;

-          Imenovanje Programskega sveta interdisciplinarnega doktorskega programa Umetnost;

-          Imenovanje članov v Svet za založništvo.

11.     

Spremembe Statuta UL (prof. Miran Zupanič, predsednik Statutarne komisije):

-          Sprememba 43. člena Statuta UL;

-          Sprememba 6. člena Statuta UL.

12.     

Razpisi za vpis (prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat, prorektorica), priloge: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

13.     

Sprememba Pravilnika o sistemu kakovosti UL (prof. dr. Gregor Majdič, rektor)

14.     

Spremembe Pravilnika o priznanjih UL (prof. dr. Gregor Majdič, rektor)

15.     

Poročilo Komisije za študente s posebnim statusom (prof. dr. Hotimir Tivadar, predsednik komisije)

16.     

Poročilo Komisije za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)

17.     

Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Gašper Ilc, predsednik komisije)

18.     

Razno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradivo k točkam 5, 8, 9, 12, 16 in 17 bo objavljeno naknadno.

Rektor
Prof. dr. Gregor Majdič

Vabljeni:

Člani Senata UL; prorektorji: prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat, prof. dr. Anton Ramšak, prof. mag. Matjaž Drevenšek, prof. dr. Boštjan Markoli; glavni tajnik Mihaela Bauman Podojsteršek; predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red); predsednik UO UL prof. dr. Emil Erjavec; Bernarda Golob Hribar; predsednik ŠS UL Grega Rudolf; predstavniki sindikatov: SVIZ, NSDLU, VSS, PERGAM, ZSSS.

Obveščeni:

dekani, NUK, CTK, IRI, NIB - pridružene članice UL, Slovenska tiskovna agencija

Opomba: Točke 3, 4, 5, 6, 7 in 8 so zaprte za javnost.