21.12.2021

 

V A B I L O

Vabim Vas na 3. sejo Senata Univerze v Ljubljani,

ki bo v torek, 21. decembra 2021, ob 14. uri

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

 

1.        

Določitev dnevnega reda 3. seje Senata UL

2.        

Potrditev zapisnikov 2. seje, 1. korespondenčne in 2. korespondenčne seje Senata UL

3.        

Poročilo rektorja

4.        

Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka za vpis na UL v študijskem letu 2022/2023 za tujce - državljane držav nečlanic EU (prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat, prorektorica)

5.        

Spremembe Statuta UL (prof. Miran Zupanič, predsednik Statutarne komisije):

-          Sprememba 43. člena Statuta UL;

-          Sprememba 6. člena Statuta UL;

-          Spremembe Priloge 2 Statuta UL.

6.        

Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev UL (prof. dr. Gregor Majdič, rektor)

7.        

Strategija UL na kadrovskem področju za raziskovalce in pedagoge 2021-2023 z akcijskim načrtom (prof. dr. Anton Ramšak, prorektor)

8.        

Kadrovske zadeve (prof. dr. Gregor Majdič, rektor):

-          imenovanje Programskega sveta interdisciplinarnega magistrskega študijskega programa Uporabna statistika;

-          imenovanje Sveta za umetnost.

9.        

Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Polona Jamnik, predsednica komisije)

10.     

Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Andrej Kitanovski, predsednik komisije)

11.     

Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Aleš Obreza, predsednik komisije)

12.     

Razno

Gradivo k točki 7 bo objavljeno naknadno.

Rektor
Prof. dr. Gregor Majdič

Vabljeni:
Člani Senata UL; prorektorji: prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat, prof. dr. Anton Ramšak, prof. mag. Matjaž Drevenšek, prof. dr. Boštjan Markoli; glavni tajnik Mihaela Bauman Podojsteršek; predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red); predstojnica Doktorske šole prof. dr. Tatjana Marvin; predstojnik Digitalne UL, prof. dr. Janez Bešter; predstojnik Založbe UL; dr. Matevž Rudolf; predsednik UO UL prof. dr. Emil Erjavec; Bernarda Golob Hribar; predsednik ŠS UL Grega Rudolf; predstavniki sindikatov: SVIZ, NSDLU, VSS, PERGAM, ZSSS.

Obveščeni:
dekani, pomočniki glavnega tajnika, NUK, CTK, IRI, NIB - pridružene članice UL, Slovenska tiskovna agencija

Opomba: Točki 2 in 11 sta zaprti za javnost.

ZA ZAINTERESIRANO JAVNOST:
3. seja Senata UL bo potekala preko Zoom aplikacije. V kolikor želite biti prisotni pri točkah dnevnega reda, ki so odprte za javnost, nam prosim to sporočite na 
. V elektronskem sporočilu obvezno navedite ime in priimek ter elektronski naslov osebe, ki želi biti prisotna na seji.