18.01.2022

 

V A B I L O

Vabim Vas na 4. sejo Senata Univerze v Ljubljani,

ki bo v torek, 18. januarja 2022, ob 14. uri

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1.        

Določitev dnevnega reda 4. seje Senata UL

2.        

Potrditev zapisnika 3. seje Senata UL

3.        

Poročilo rektorja

4.        

Program dela 2022 (rektor s prorektorji in glavni tajnik)

5.        

Spremembe Statuta UL (prof. Miran Zupanič, predsednik komisije):

-          predlog spremembe 56. člena Statuta UL;

-          predlog spremembe 133. člena Statuta UL;

-          sprememba Priloge 2 Statuta UL.

6.        

Kadrovske zadeve:

-          Imenovanje dodatnega člana Komisije za etiko v raziskavah, ki vključujejo delo z ljudmi.

7.        

Sprememba Pravilnika o delu Komisije za etična vprašanja UL (prof. dr. Gregor Majdič, rektor)

8.        

Poročili o postopkih priznavanja tujega srednješolskega izobraževanja in postopkih priznavanja tujega visokošolskega izobraževanja na UL za leto 2021 (prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat, prorektorica)

9.        

Poročilo o delu Komisije za Prešernove nagrade študentom UL v mandatu 2017-2021 (prof. dr. Metoda Kemperl, predsednica komisije v prejšnjem mandatu)

10.     

Povečanje razpisnih mest za študijsko leto 2022/23 (prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat, prorektorica)

11.     

Vzorčne evalvacije študijskih programov 2022 (predsednik komisije za kakovost)

12.     

Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Mateja Drnovšek, predsednica komisije)

13.     

Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Aleš Obreza, predsednik komisije)

14.     

Poročilo o pritožbi v postopku za izvolitev v naziv (poročevalec: izr. prof. dr. Andrej Starc)

15.     

Razno

Gradivo k točki 11 bo objavljeno naknadno.

Rektor
Prof. dr. Gregor Majdič

Vabljeni:
Člani Senata UL; prorektorji: prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat, prof. dr. Anton Ramšak, prof. mag. Matjaž Drevenšek, prof. dr. Boštjan Markoli; glavni tajnik Mihaela Bauman Podojsteršek; predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red); predstojnica Doktorske šole prof. dr. Tatjana Marvin; predstojnik Digitalne UL, prof. dr. Janez Bešter; predstojnik Založbe UL; dr. Matevž Rudolf; predsednik UO UL prof. dr. Emil Erjavec; Bernarda Golob Hribar; predsednik ŠS UL Grega Rudolf; predstavniki sindikatov: SVIZ, NSDLU, VSS, PERGAM, ZSSS.

Obveščeni:
dekani, pomočniki glavnega tajnika, NUK, CTK, IRI, NIB - pridružene članice UL, Slovenska tiskovna agencija

Opomba: Točke 2, 12, 13 in 14 so zaprte za javnost.

ZA ZAINTERESIRANO JAVNOST:

4. seja Senata UL bo potekala preko Zoom aplikacije. V kolikor želite biti prisotni pri točkah dnevnega reda, ki so odprte za javnost, nam prosim to sporočite na . V elektronskem sporočilu obvezno navedite ime in priimek ter elektronski naslov osebe, ki želi biti prisotna na seji.