15.02.2022

Vabim Vas na 5. sejo Senata Univerze v Ljubljani,

ki bo v torek, 15. februarja 2022, ob 14. uri

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1.        

2.        

Potrditev zapisnika 4. seje Senata UL

3.        

4.        

 (prof. Miran Zupanič, predsednik komisije):

-          predlog spremembe 76. in 77. člena Statuta UL (Akademski zbor)

-          sprememba Priloge 2 Statuta UL (dopolnitev dejavnosti UL FFA in UL FF)

5.        

 (prof. Miran Zupanič, predsednik komisije)

6.        

 (prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat, prorektorica)

7.        

 (prof. dr. Gregor Majdič, rektor)

8.        

 – spremembi sklepov o ustanovitvi (prof. dr. Gregor Majdič, rektor)

9.        

 (prof. dr. Gregor Majdič, rektor):

-          Imenovanje Programskega sveta interdisciplinarnega doktorskega programa Humanistika in družboslovje

-          Imenovanje študentov v delovna telesa Senata UL

10.     

 (prof. dr. Polona Jamnik, predsednica komisije)

-          Študijski koledar za študijsko leto 2022/2023

11.     

(prof. dr. Andrej Kitanovski, predsednik komisije)

12.     

Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Mateja Drnovšek, predsednica komisije)

13.     

Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Aleš Obreza, predsednik komisije)

14.     

Imenovanje poročevalca o pritožbi v postopku za izvolitev v naziv (prof. dr. Gregor Majdič, rektor)

15.     

Razno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del gradiva k točki 9 bo objavljeno naknadno.

Rektor prof. dr. Gregor Majdič predsednik Senata UL

Vabljeni: Člani Senata UL; prorektorji: prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat, prof. dr. Anton Ramšak, prof. mag. Matjaž Drevenšek, prof. dr. Boštjan Markoli; glavni tajnik Mihaela Bauman Podojsteršek; predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red); predstojnica Doktorske šole prof. dr. Tatjana Marvin; predstojnik Digitalne UL prof. dr. Janez Bešter; predstojnik Založbe UL dr. Matevž Rudolf; predsednik UO UL prof. dr. Emil Erjavec; Bernarda Golob Hribar; predsednik ŠS UL Grega Rudolf; predstavniki sindikatov: SVIZ, NSDLU, VSS, PERGAM, ZSSS.

Obveščeni: dekani, pomočniki glavnega tajnika, NUK, CTK, IRI, NIB - pridružene članice UL, Slovenska tiskovna agencija

Opomba: Točke 2, 12, 13 in 14 so zaprte za javnost.

ZA ZAINTERESIRANO JAVNOST: 5. seja Senata UL bo potekala preko Zoom aplikacije. V kolikor želite biti prisotni pri točkah dnevnega reda, ki so odprte za javnost, nam prosim to sporočite na . V elektronskem sporočilu obvezno navedite ime in priimek ter elektronski naslov osebe, ki želi biti prisotna na seji.