29.03.2022

V A B I L O 

Vabim Vas na 6. sejo Senata Univerze v Ljubljani,

ki bo v torek, 29. marca 2022, ob 14. uri 

v Zbornični dvorani (Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana)

 

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1.        

Določitev dnevnega reda 6. seje Senata UL

2.        

Potrditev zapisnika 5. seje Senata UL

3.        

Poročilo rektorja

4.        

Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti UL 2021 (rektor, prorektorji, glavni tajnik UL)

5.        

Spremembe Statuta UL (izr. prof. dr. Marko Kambič, namestnik predsednika komisije):

-          Sprememba 56. in sprememba 133. člena Statuta UL

6.        

Poslovniki delovnih teles Senata UL (prof. dr. Gregor Majdič, rektor)

-          Poslovnik Komisije za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje UL

-          Poslovnik o delu Komisije UL za etiko v raziskavah, ki vključujejo delo z ljudmi

7.        

Pravilniki članic o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev, Priloga 1 (prof. dr. Gregor Majdič, rektor)

8.        

Imenovanje članov Strokovnega sveta Centra UL za uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije v pedagoškem procesu – Digitalne UL (prof. dr. Gregor Majdič, rektor UL)

9.        

Sprememba Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven UL (prof. dr. Gregor Majdič, rektor UL)

10.     

Spremembe Pravil za obravnavo vlog Komisije UL za etiko v raziskavah, ki vključujejo delo z ljudmi (prof. dr. Valentina Hlebec, predsednica komisije)

11.     

Pravilnik o postopkih za izbiro in financiranju mladih raziskovalk/raziskovalcev in imenovanje komisije za izbor mentoric/mentorjev in spremljanje mladih raziskovalk/raziskovalcev (prof. dr. Gregor Majdič, rektor)

12.     

Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Polona Jamnik, predsednica komisije)

13.     

Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Mateja Drnovšek, predsednica komisije)

14.     

Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Aleš Obreza, predsednik komisije)

15.     

Razno

 

Gradivo k točkama 4 in 11 bo objavljeno naknadno.

Rektor

prof. dr. Gregor Majdič

predsednik Senata UL

Vabljeni:

Člani Senata UL; prorektorji: prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat, prof. dr. Anton Ramšak, prof. mag. Matjaž Drevenšek, prof. dr. Boštjan Markoli; glavni tajnik Mihaela Bauman Podojsteršek; predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red); predstojnica Doktorske šole prof. dr. Tatjana Marvin; predstojnik Digitalne UL prof. dr. Janez Bešter; predstojnik Založbe UL dr. Matevž Rudolf; predsednik UO UL prof. dr. Emil Erjavec; Bernarda Golob Hribar; predsednik ŠS UL Nejc Donaval; predstavniki sindikatov: SVIZ, NSDLU, VSS, PERGAM, ZSSS.

Obveščeni:

Dekani, pomočniki glavnega tajnika, NUK, CTK, IRI, NIB - pridružene članice UL, STA.

 

Opomba: Točke 2, 13 in 14 so zaprte za javnost.

 ZA ZAINTERESIRANO JAVNOST: 6. seja Senata UL bo potekala preko Zoom aplikacije. V kolikor želite biti prisotni pri točkah dnevnega reda, ki so odprte za javnost, nam prosim to sporočite na . V elektronskem sporočilu obvezno navedite ime in priimek ter elektronski naslov osebe, ki želi biti prisotna na seji.