13.04.2022

VABILO 

 

Vabim Vas na 7. sejo Senata Univerze v Ljubljani,

ki bo v torek, 19. aprila 2022, ob 14. uri,

v Zbornični dvorani (Rektorat UL, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana) 

z naslednjim DNEVNIM REDOM:

 

1.       

Določitev dnevnega reda 7. seje Senata UL

2.       

Potrditev zapisnika 6. seje Senata UL

3.       

Poročilo rektorja

4.       

Načrt enakosti spolov - NES (prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat, prorektorica)

5.       

Delovna telesa Senata UL (prof. dr. Gregor Majdič, rektor)

-        Sprememba nalog in Poslovnik Komisije za vprašanja študentov

6.       

Pravilniki članic o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev (prof. dr. Gregor Majdič, rektor)

7.       

Sprejem učnih načrtov kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti (doc. dr. Jure Ahtik, namestnik predsednice komisije)

8.       

Kadrovske zadeve:

-        Imenovanje dodatnega člana v Habilitacijsko komisijo UL

9.       

Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Mateja Drnovšek, predsednica komisije)

10.    

Volitve rednih profesorjev (prof. dr. Aleš Obreza, predsednik komisije)

11.    

Pritožba v postopku izvolitve v naziv (Poročevalka: prof. dr. Andreja Žgajnar Gotvajn)

12.    

Razno

 

 

 

 

Rektor

prof. dr. Gregor Majdič

predsednik Senata UL

 

Vabljeni:

Člani Senata UL; prorektorji: prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat, prof. dr. Anton Ramšak, prof. mag. Matjaž Drevenšek, prof. dr. Boštjan Markoli; glavni tajnik Mihaela Bauman Podojsteršek; predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red); predstojnica Doktorske šole prof. dr. Tatjana Marvin; predstojnik Digitalne UL prof. dr. Janez Bešter; predstojnik Založbe UL dr. Matevž Rudolf; predsednik UO UL prof. dr. Emil Erjavec; Bernarda Golob Hribar; predsednik ŠS UL Nejc Donaval; predstavniki sindikatov: SVIZ, NSDLU, VSS, PERGAM, ZSSS.

Obveščeni:

Dekani, pomočniki glavnega tajnika, NUK, CTK, IRI, NIB - pridružene članice UL, STA.

Opomba: Točke 2, 9, 10 in 11 so zaprte za javnost.