25.05.2022

 VABILO 

 

Vabim Vas na 8. sejo Senata Univerze v Ljubljani,

ki bo v torek, 31. maja 2022, ob 14. uri,

v Zbornični dvorani (Rektorat UL, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana) 

z naslednjim DNEVNIM REDOM:

 

1. 

 

Določitev dnevnega reda 8. seje Senata UL

2.

Potrditev zapisnika 7. seje Senata UL
3. Poročilo rektorja
4.

Strategija UL (rektor s prorektorji in glavni tajnik)

5. Dopolnitev Programa dela 2022 (prof. dr. Gregor Majdič, rektor)
6.

Pravilniki članic o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev UL (prof. dr. Gregor Majdič, rektor)

7. Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Andrej Kitanovski, predsednik komisije)
8. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Mateja Drnovšek, predsednica komisije)
9. Poročilo Habilitacijske komisije UL in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Aleš Obreza, predsednik komisije)
10. Imenovanje poročevalca o pritožbi v postopku za izvolitev v naziv (prof. dr. Gregor Majdič, rektor)
11. Razno

  

 

 

Rektor

prof. dr. Gregor Majdič

predsednik Senata UL

 

Vabljeni:

Člani Senata UL; prorektorji: prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat, prof. dr. Anton Ramšak, prof. mag. Matjaž Drevenšek, prof. dr. Boštjan Markoli; glavni tajnik Mihaela Bauman Podojsteršek; predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red); predstojnica Doktorske šole prof. dr. Tatjana Marvin; predstojnik Digitalne UL prof. dr. Janez Bešter; predstojnik Založbe UL dr. Matevž Rudolf; predsednik UO UL prof. dr. Emil Erjavec; Bernarda Golob Hribar; predsednik ŠS UL Nejc Donaval; predstavniki sindikatov: SVIZ, NSDLU, VSS, PERGAM, ZSSS.

Obveščeni:

Dekani, pomočniki glavnega tajnika, NUK, CTK, IRI, NIB - pridružene članice UL, STA.

Opomba: 

Točke 2, 8, 9 in 10 so zaprte za javnost.