21.06.2022

V A B I L O

Vabim Vas na 9. sejo Senata Univerze v Ljubljani,
ki bo v torek, 21. junija 2022, ob 14. uri,
v Zbornični dvorani (Rektorat UL, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana)

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1.        

Določitev dnevnega reda 9. seje Senata UL

2.        

Potrditev zapisnika 8. seje Senata UL

3.        

Poročilo rektorja

4.        

Spremembe Statuta UL (izr. prof. dr. Marko Kambič)

-          Sprememba 94., 125. in 126. člena Statuta UL (uskladitev z ZUPŠ-1)

-          Sprememba 152. člena Statuta UL

5.        

Razprava o Pravilniku o upravljanju sredstev za stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti UL in dogovor o korespondenčni seji (prof. dr. Gregor Majdič, rektor)

6.        

Pravilnik o podeljevanju nagrad dr. Ane Mayer Kansky za odmevno doktorsko delo (prof. dr. Gregor Majdič, rektor)

7.        

Pravilnik članice o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev UL (prof. dr. Gregor Majdič, rektor)

8.        

Sprejem učnih načrtov kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti (doc. dr. Jure Ahtik, namestnik predsednice komisije)

9.        

Kadrovske zadeve (prof. dr. Gregor Majdič, rektor):

-          Imenovanje predstavnice študentov v Komisijo za razvoj knjižničnega sistema;

-          Zamenjava članice Komisije za razvoj knjižničnega sistema;

-          Imenovanje članov interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Statistika;

-          Imenovanje članov interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Varstvo okolja.

10.     

Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Polona Jamnik, predsednica komisije)

11.     

Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Andrej Kitanovski, predsednik komisije)

12.     

Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Mateja Drnovšek, predsednica komisije)

13.     

Poročilo Komisije za podeljevanje častnih nazivov in nagrad (prof. dr. Gregor Majdič, rektor)

14.     

Poročilo Habilitacijske komisije UL in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Aleš Obreza, predsednik komisije)

15.     

Razno

Gradivo k točkam 5, 8 in 10 bo objavljeno naknadno.

prof. dr. Gregor Majdič,
rektor, predsednik Senata UL

Vabljeni:
Člani Senata UL; prorektorji: prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat, prof. dr. Anton Ramšak, prof. mag. Matjaž Drevenšek, prof. dr. Boštjan Markoli; glavni tajnik Mihaela Bauman Podojsteršek; predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red); predstojnica Doktorske šole prof. dr. Tatjana Marvin; predstojnik Digitalne UL prof. dr. Janez Bešter; predstojnik Založbe UL dr. Matevž Rudolf; predsednik UO UL prof. dr. Emil Erjavec; Bernarda Golob Hribar; predsednik ŠS UL Nejc Donaval; predstavniki sindikatov: SVIZ, NSDLU, VSS, PERGAM, ZSSS.

Obveščeni:
Dekani, pomočniki glavnega tajnika, NUK, CTK, IRI, NIB - pridružene članice UL, STA.

Opomba: Točke 2, 12, 13 in 14 so zaprte za javnost.