27.09.2022

 V A B I L O

Vabim Vas na 10. sejo Senata Univerze v Ljubljani,
ki bo v torek, 27. septembra 2022, ob 14. uri,
v Zbornični dvorani (Rektorat UL, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana)

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1.        

Določitev dnevnega reda 10. seje Senata UL

2.        

Potrditev zapisnika 3. in 4. korespondenčne seje ter 9. seje Senata UL

3.        

Poročilo rektorja

4.        

Potrditev kandidatke za prorektorico (prof. dr. Gregor Majdič, rektor)

5.        

Volitve v Državni svet RS (prof. dr. Gregor Majdič, rektor)

6.        

Sprememba Programa dela za leto 2022 (prof. dr. Gregor Majdič, rektor)

7.        

Multidisciplinarni raziskovalno razvojni center UL (prof. dr. Gregor Majdič, rektor)

8.        

Kadrovske zadeve (prof. dr. Gregor Majdič, rektor):

- Zamenjava članov v Komisiji za razvoj knjižničnega sistema UL; 

- Imenovanje članice v Svet za založništvo;

- Imenovanje članice v Komisijo za etična vprašanja UL,

- Zamenjava člana v Komisiji za Prešernove nagrade študentom UL,

- Zamenjava člana v Komisiji za inovacije UL.

9.        

Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Polona Jamnik, predsednica komisije)

10.     

Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Andrej Kitanovski, predsednik komisije)

11.     

Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Mateja Drnovšek, predsednica komisije)

12.     

Predlog Komisije za podeljevanje častnih nazivov in nagrad UL (prof. dr. Gregor Majdič, rektor)

13.     

Poročilo Habilitacijske komisije UL in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Aleš Obreza, predsednik komisije)

14.     

Pritožba v postopku izvolitve v naziv (poročevalka: prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar)

15.     

Imenovanje poročevalcev o pritožbah v postopkih izvolitve v naziv (prof. dr. Gregor Majdič, rektor)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.     

Razno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V okviru točke 5. bo potekala tudi razprava o možnih kandidatih.

prof. dr. Gregor Majdič,

rektor, predsednik Senata UL

Vabljeni:

Člani Senata UL; prorektorji: prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat, prof. dr. Anton Ramšak, prof. mag. Matjaž Drevenšek, prof. dr. Boštjan Markoli; glavni tajnik Mihaela Bauman Podojsteršek; predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red); predstojnica Doktorske šole prof. dr. Tatjana Marvin; predstojnik Digitalne UL prof. dr. Janez Bešter; predstojnik Založbe UL dr. Matevž Rudolf; predsednik UO UL prof. dr. Emil Erjavec; Bernarda Golob Hribar; predsednik ŠS UL Nejc Donaval; predstavniki sindikatov: SVIZ, NSDLU, VSS, PERGAM, ZSSS.

Obveščeni:

Dekani, pomočniki glavnega tajnika, NUK, CTK, IRI, NIB - pridružene članice UL, STA.

Opomba: Točke 2, 11, 12, 13, 14 in 15 so zaprte za javnost.