25.10.2022

 

V A B I L O

Vabim Vas na 11. sejo Senata Univerze v Ljubljani,
ki bo v torek, 25. oktobra 2022, ob 14. uri,
v Zbornični dvorani (Rektorat UL, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana)

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1.        

Določitev dnevnega reda 11. seje Senata UL

2.        

Potrditev zapisnika 5. korespondenčne seje Senata UL

3.        

Poročilo rektorja

4.        

Pravilniki članic o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev UL (prof. dr. Gregor Majdič, rektor)

5.        

Spremembe sklepa o ustanovitvi Sveta za umetnost UL in nov Poslovnik o delu Sveta za umetnost UL (prof. Dušan Kirbiš, namestnik predsednice Sveta)

6.        

Poslovnik o delu Komisije za izbor mentoric in mentorjev ter spremljanje mladih raziskovalk in raziskovalcev (prof. dr. Anton Ramšak, prorektor)

7.        

Kadrovske zadeve (prof. dr. Gregor Majdič, rektor):

  • Imenovanje dodatne članice v Komisijo za razvoj knjižničnega sistema UL
  • Imenovanje člana iz vrst študentov v Komisijo za dodiplomski študij

8.        

Poročilo Komisije za raziskovalno in razvojno delo (prof. dr. Damjana Rozman, predsednica komisije)

9.        

Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Polona Jamnik, predsednica komisije)

10.     

Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Mateja Drnovšek, predsednica komisije)

11.     

Poročilo Habilitacijske komisije UL in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Aleš Obreza, predsednik komisije)

12.     

Razno

 

 

prof.dr. Gregor Majdič,
rektor, predsednik Senata UL

Vabljeni:
Člani Senata UL; prorektorji: prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat, prof. dr. Maja Klun, prof. dr. Anton Ramšak, prof. mag. Matjaž Drevenšek, prof. dr. Boštjan Markoli; glavni tajnik Mihaela Bauman Podojsteršek; predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red); predstojnica Doktorske šole prof. dr. Tatjana Marvin; predstojnik Digitalne UL prof. dr. Janez Bešter; predstojnik Založbe UL dr. Matevž Rudolf; predsednik UO UL prof. dr. Emil Erjavec; Bernarda Golob Hribar; predsednik ŠS UL Nejc Donaval; predstavniki sindikatov: SVIZ, NSDLU, VSS, PERGAM, ZSSS.

Obveščeni:
Dekani, pomočniki glavnega tajnika, NUK, CTK, IRI, NIB - pridružene članice UL, STA.

Opomba: Točke 2, 10, 11 so zaprte za javnost.