22.11.2022

 

V A B I L O

Vabim Vas na 12. sejo Senata Univerze v Ljubljani, ki bo v torek, 22. novembra 2022, ob 14. uri,
v Zbornični dvorani (Rektorat UL, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana)

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1.         

Določitev dnevnega reda 12. seje Senata UL

2.         

Potrditev zapisnika 11. seje in 6. korespondenčne seje Senata UL

3.         

Poročilo rektorja

4.         

Sprememba Statuta UL (prof. dr. Marko Kambič, namestnik predsednika komisije):

-          Sprememba 152. člena Statuta UL

-          Dopolnitev Priloge 2 Statuta UL (dopolnitev dejavnosti UL BF)

5.         

Dopolnitve Programa dela 2022 (prof. dr. Gregor Majdič, rektor)

6.         

Spremembe in dopolnitve Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev UL (prof. dr. Aleš Obreza, predsednik komisije), Priloga 1

7.         

Nov Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami in posebnim statusom na UL (prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat, prorektorica)

8.         

Dopolnitve Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov UL (prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat, prorektorica)

9.         

Članstvo v delovnih telesih Senata UL (prof. dr. Gregor Majdič, rektor):

-          Zamenjava člana v Komisiji za doktorski študij UL;

10.      

Razpisi za vpis (prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat, prorektorica)

11.      

Poročilo Komisije za obštudijske zadeve (prof. dr. Vesna Štemberger, predsednica komisije)

12.      

Poročilo Habilitacijske komisije UL in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Aleš Obreza, predsednik komisije)

13.      

Imenovanje poročevalca o pritožbi v postopku izvolitve v naziv (prof. dr. Gregor Majdič, rektor)

14.      

Pritožbi v postopku izvolitve v naziv (prof. dr. Gregor Majdič in prof. dr. Janez Vodičar)

15.      

Razno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. dr. Gregor Majdič,
rektor, predsednik Senata UL

Vabljeni:
Člani Senata UL; prorektorji: prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat, prof. dr. Maja Klun, prof. dr. Anton Ramšak, prof. mag. Matjaž Drevenšek, prof. dr. Boštjan Markoli; glavni tajnik Mihaela Bauman Podojsteršek; predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red); predstojnica Doktorske šole prof. dr. Tatjana Marvin; predstojnik Digitalne UL prof. dr. Janez Bešter; predstojnik Založbe UL dr. Matevž Rudolf; predsednik UO UL prof. dr. Emil Erjavec; Bernarda Golob Hribar; predsednik ŠS UL Nejc Donaval; predstavniki sindikatov: SVIZ, NSDLU, VSS, PERGAM, ZSSS.

Obveščeni:
Dekani, pomočniki glavnega tajnika, NUK, CTK, IRI, NIB - pridružene članice UL, STA.

Opomba: Točke 2, 12, 13 in 14 so zaprte za javnost.