20.12.2022

V A B I L O

Vabim Vas na 13. sejo Senata Univerze v Ljubljani, ki bo v torek, 20. decembra 2022, ob 14. uri,
v Zbornični dvorani (Rektorat UL, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana)

z naslednjim

DNEVNIM REDOM: 

1.        

Določitev dnevnega reda 13. seje Senata UL

2.        

Potrditev zapisnika 11. seje in zapisnika 12. seje Senata UL

3.        

Poročilo rektorja

4.        

Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka za vpis na Univerzo v Ljubljani v študijskem letu 2023/2024 za državljane držav nečlanic Evropske unije (prof. dr. Gregor Majdič, rektor)

5.        

Nov Pravilnik o nagradi dr. Uroša Seljaka (prof. dr. Gregor Majdič, rektor)

6.        

Spremembe Pravilnika o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti UL (prof. dr. Gregor Majdič, rektor)

7.        

Članstvo v delovnih telesih Senata UL (prof. dr. Gregor Majdič, rektor):

-          Zamenjava članice Komisije za dodiplomski študij UL;

-          Imenovanje članov programskega sveta skupnega interdisciplinarnega magistrskega študijskega programa Digitalno jezikoslovje;

-          Imenovanje nadomestnih članov programskega sveta skupnega interdisciplinarnega magistrskega študijskega programa Kognitivna znanost;

-          Imenovanje nadomestnih članov programskega sveta skupnega interdisciplinarnega magistrskega študijskega programa Uporabna statistika.

8.        

Poročilo o delu Komisije UL za etiko v raziskavah, ki vključujejo delo z ljudmi in sprememba Pravil za obravnavo vlog Komisije UL za etiko v raziskavah, ki vključujejo delo z ljudmi (izr. prof. dr. Tamara Pavasović Trošt, članica komisije)

9.        

Poročilo Komisije za pritožbe študentov UL (dr. Karla Šturm, predsednica komisije)

10.     

Poročilo Komisije za magistrski študij UL (prof. dr. Andrej Kitanovski, predsednik komisije)

11.     

Poročilo Komisije za doktorski študij UL (prof. dr. Mateja Drnovšek, predsednica komisije)

12.     

Poročilo Habilitacijske komisije UL in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Aleš Obreza, predsednik komisije)

13.     

Imenovanje poročevalca o pritožbi v postopku izvolitve v naziv (prof. dr. Gregor Majdič, rektor)

14.     

Razno

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gradivo k točki 10 bo priloženo naknadno.

Prof. dr. Gregor Majdič,
rektor, predsednik Senata UL

Vabljeni:
Člani Senata UL; prorektorji: prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat, prof. dr. Maja Klun, prof. dr. Anton Ramšak, prof. mag. Matjaž Drevenšek, prof. dr. Boštjan Markoli; glavni tajnik Mihaela Bauman Podojsteršek; predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red); predstojnica Doktorske šole prof. dr. Tatjana Marvin; predstojnik Digitalne UL prof. dr. Janez Bešter; predstojnik Založbe UL dr. Matevž Rudolf; predsednik UO UL prof. dr. Emil Erjavec; Bernarda Golob Hribar; predsednik ŠS UL Nejc Donaval; predstavniki sindikatov: SVIZ, NSDLU, VSS, PERGAM, ZSSS.

Obveščeni:
Dekani, pomočniki glavnega tajnika, NUK, CTK, IRI, NIB - pridružene članice UL, STA.

Opomba: Točke 2, 11, 12 in 13 so zaprte za javnost.