17.01.2023

V A B I L O

Vabim Vas na 14. sejo Senata Univerze v Ljubljani, ki bo v torek, 17. januarja 2023, ob 14. uri,
v Zbornični dvorani (Rektorat UL, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana)

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1.        

Določitev dnevnega reda 14. seje Senata UL

2.        

Potrditev zapisnika 13. seje Senata UL

3.        

Poročilo rektorja

4.        

Letni delovni načrt za leto 2023 (rektor s prorektorji in glavni tajnik)

5.        

Izvajanje stabilnega financiranja – MR (prof. dr. Gregor Majdič, rektor):

-          Metodologija izračuna števila mladih raziskovalcev za leto 2023 in izhodišča za dodelitev mentorskih mest izjemnim mentorjem

-          Vloga za prenos mentorskega mesta članice

6.        

Spremembe Pravilnika o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti UL (prof. dr. Gregor Majdič, rektor)

7.        

Vzorčne evalvacije doktorskih študijskih programov 2023 (prof. dr. Boštjan Markoli, prorektor)

8.        

Članstvo v delovnih telesih Senata UL (prof. dr. Gregor Majdič, rektor):

-          Zamenjava članice Statutarne komisije UL

-          Imenovanje člana Sveta za umetnost UL

9.        

Poročilo o delu Komisije za Prešernove nagrade študentom UL (prof. dr. Mojca Narat, predsednica komisije)

10.     

Poročilo Komisije za dodiplomski študij UL (prof. dr. Polona Jamnik, predsednica komisije)

11.     

Poročilo Komisije za doktorski študij UL (prof. dr. Mateja Drnovšek, predsednica komisije)

12.     

Poročilo Habilitacijske komisije UL in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Aleš Obreza, predsednik komisije)

13.     

Razno

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradivo k točkam 2, 4, 5, 6 in 10 bo priloženo naknadno.

Prof. dr. Gregor Majdič,
rektor, predsednik Senata UL

Vabljeni:
Člani Senata UL; prorektorji: prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat, prof. dr. Maja Klun, prof. dr. Anton Ramšak, prof. mag. Matjaž Drevenšek, prof. dr. Boštjan Markoli; glavni tajnik Mihaela Bauman Podojsteršek; predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red); predstojnica Doktorske šole prof. dr. Tatjana Marvin; predstojnik Digitalne UL prof. dr. Janez Bešter; predstojnik Založbe UL dr. Matevž Rudolf; predsednik UO UL prof. dr. Emil Erjavec; Bernarda Golob Hribar; predsednik ŠS UL Nejc Donaval; predstavniki sindikatov: SVIZ, NSDLU, VSS, PERGAM, ZSSS.

Obveščeni:
Dekani, pomočniki glavnega tajnika, NUK, CTK, IRI, NIB - pridružene članice UL, STA.

Opomba: Točke 2, 11 in 12 so zaprte za javnost.