28.03.2023

V A B I L O

Vabim Vas na 16. sejo Senata Univerze v Ljubljani, ki bo v torek, 28. marca 2023, ob 14. uri,
v Zbornični dvorani (Rektorat UL, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana)

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1.        

Določitev dnevnega reda 16. seje Senata UL

2.        

Potrditev zapisnika 15. seje Senata UL

3.        

Poročilo rektorja (Priloga 1 234, 5)

4.        

Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti UL 2022 (rektor, prorektorji in glavni tajnik) (Priloga 1234)

5.        

Pravilniki članic o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev (prof. dr. Gregor Majdič, rektor)

6.        

Prešernove nagrade študentom UL (prof. dr. Mojca Narat, predsednica komisije):

-          Spremembe Pravilnika o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom UL,

-          Spremembe Poslovnika Komisije za Prešernove nagrade študentom.

7.        

Članstvo v delovnih telesih Senata UL (prof. dr. Gregor Majdič, rektor):

-          Zamenjava člana Habilitacijske komisije UL,

-          Imenovanje predstavnikov študentov,

-          Imenovanje nadomestne članice Komisije za etiko v raziskavah, ki vključujejo delo z ljudmi,

-          Zamenjava člana Komisije za dodiplomski študij UL.

8.        

Poročilo Komisije za inovacije UL (prof. dr. Andrej Kos, predsednik komisije)

9.        

Poročilo Komisije za razvoj knjižničnega sistema UL (doc. dr. Sergej Pirkmajer, predsednik komisije)

10.     

Poročilo Disciplinske komisije za študente UL (izr. prof. mag. Barbara Prinčič, predsednica komisije)

11.     

Poročilo Komisije za dodiplomski študij UL (prof. dr. Polona Jamnik, predsednica komisije)

12.     

Poročilo Komisije za magistrski študij UL (prof. dr. Andrej Kitanovski, predsednik komisije)

13.     

Poročilo Komisije za doktorski študij UL (prof. dr. Mateja Drnovšek, predsednica komisije)

14.     

Poročilo Habilitacijske komisije UL in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Aleš Obreza, predsednik komisije)

15.     

Razno

 

Gradivo k točkama 4 in 13 bo objavljeno naknadno.

Prof. dr. Gregor Majdič,
rektor, predsednik Senata UL

Vabljeni:
Člani Senata UL; prorektorji: prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat, prof. dr. Maja Klun, prof. dr. Anton Ramšak, prof. mag. Matjaž Drevenšek, prof. dr. Boštjan Markoli; glavni tajnik Mihaela Bauman Podojsteršek; predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red); predstojnica Doktorske šole prof. dr. Tatjana Marvin; predstojnik Digitalne UL prof. dr. Janez Bešter; predstojnik Založbe UL dr. Matevž Rudolf; predsednik UO UL prof. dr. Emil Erjavec; predsednik ŠS UL Miha Kosec; predstavniki sindikatov: SVIZ, NSDLU, VSS, PERGAM, ZSSS, VIR.

Obveščeni:
Dekani, pomočniki glavnega tajnika, NUK, CTK, IRI, NIB, ŠDL - pridružene članice UL, STA.

Opomba: Točke 2, 13 in 14 so zaprte za javnost.