25.04.2023

V A B I L O

Vabim Vas na 17. sejo Senata Univerze v Ljubljani, ki bo v torek, 25. aprila 2023, ob 14. uri,
v Zbornični dvorani (Rektorat UL, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana)

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1.        

Določitev dnevnega reda 17. seje Senata UL

2.        

Potrditev zapisnika 16. seje Senata UL

3.        

Poročilo rektorja

4.        

Dopolnitev letnega delovnega načrta 2023 (prof. dr. Gregor Majdič, rektor)

5.        

Spremembe Statuta UL (prof. dr. Gregor Majdič, rektor in prof. Miran Zupanič, predsednik komisije):

-          Sprememba 57 člena in nov 57.a člen Statuta UL;

-          Sprememba Priloge 2 Statuta UL (sprememba dejavnosti UL BF).

6.        

Povečanje števila razpisanih vpisnih mest in omejitev vpisa (prijavni rok za slovenske državljane in državljane držav EU ter Slovence brez slovenskega državljanstva) (prof. dr. Gregor Majdič, rektor)

7.        

Članstvo v delovnih telesih Senata UL (prof. dr. Gregor Majdič, rektor):

-          Zamenjava člana Komisije za razvoj knjižničnega sistema UL;

-          Imenovanje Programskega sveta Biomedicina;

-          Imenovanje predstavnikov študentov v delovna telesa Senata UL.

8.        

Poročilo Komisije za vprašanja študentov UL (izr. prof. dr. Petra Videmšek, predsednica komisije)

9.        

Poročilo Komisije za magistrski študij UL (prof. dr. Andrej Kitanovski, predsednik komisije)

10.     

Poročilo Komisije za doktorski študij UL (prof. dr. Mateja Drnovšek, predsednica komisije)

11.     

Volitve rednih profesorjev in spremembe Prilog članic k Merilom (prof. dr. Aleš Obreza, predsednik komisije)

12.     

Pritožba v postopku izvolitve v naziv (poročevalka: prof. dr. Breda Jakovac Strajn)

13.     

Razno

Gradivo k točkam 5, 6, 10, 11 (del gradiva), 12 bo objavljeno naknadno.

Prof. dr. Gregor Majdič,
rektor, predsednik Senata UL

Vabljeni:
Člani Senata UL; prorektorji: prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat, prof. dr. Maja Klun, prof. dr. Anton Ramšak, prof. mag. Matjaž Drevenšek, prof. dr. Boštjan Markoli; glavni tajnik Mihaela Bauman Podojsteršek; predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red); predstojnica Doktorske šole prof. dr. Tatjana Marvin; predstojnik Digitalne UL prof. dr. Janez Bešter; predstojnik Založbe UL dr. Matevž Rudolf; predsednik UO UL prof. dr. Emil Erjavec; predsednik ŠS UL, Miha Kosec; predstavniki sindikatov: SVIZ, NSDLU, VSS, PERGAM, ZSSS, VIR.

Obveščeni:
Dekani, pomočniki glavnega tajnika, NUK, CTK, IRI, NIB, ŠDL - pridružene članice UL, STA.

Opomba: Točke 2, 10, 11 in 12 so zaprte za javnost.