30.05.2023

V A B I L O

Vabim Vas na 18. sejo Senata Univerze v Ljubljani, ki bo v torek, 30. maja 2023, ob 14. uri,
v Zbornični dvorani (Rektorat UL, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana)

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

 

1.        

Določitev dnevnega reda 18. seje Senata UL

2.        

Potrditev zapisnika 17. seje Senata UL in zapisnika 9. korespondenčne seje Senata UL

3.        

Poročilo rektorja

4.        

Spremembe Statuta UL (prof. dr. Gregor Majdič, rektor in prof. Miran Zupanič, predsednik komisije):

-          Predlog spremembe 151. člena Statuta UL

-          Sprememba 57. člena in nov 57.a člen Statuta UL

5.        

Izvajanje ZZrID (prof. dr. Gregor Majdič, rektor):

(05.3.1. 01_Obrazec_Prijava novi RP in povečanje RP, 05.3.1. 01_Priloge k vlogi Prijava RP, 05.3.2. 02_Obrazec_Prijava zagonski program, 05.3.2. 02_Priloge k vlogi_PrijavaZP)

-          Spremembe Pravilnika o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti UL

-          Metodologija ocenjevanja raziskovalnih programov Univerze v Ljubljani

6.        

Pravilniki članic o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev (prof. dr. Gregor Majdič, rektor)

7.        

Poročilo Komisije za etična vprašanja UL (doc. dr. Aleš Novak, predsednik komisije)

8.        

Poročilo Komisije za magistrski študij UL (prof. dr. Andrej Kitanovski, predsednik komisije)

9.        

Poročilo Komisije za doktorski študij UL (prof. dr. Mateja Drnovšek, predsednica komisije)

10.     

Poročilo Habilitacijske komisije UL in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Aleš Obreza, predsednik komisije)

11.     

Razno

Gradivo k točkam 5 (del gradiva), 6 (del gradiva) in 7 bo objavljeno naknadno.

Prof. dr. Gregor Majdič,
rektor, predsednik Senata UL

Vabljeni:
Člani Senata UL; prorektorji: prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat, prof. dr. Maja Klun, prof. dr. Anton Ramšak, prof. mag. Matjaž Drevenšek, prof. dr. Boštjan Markoli; glavni tajnik Mihaela Bauman Podojsteršek; predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red); predstojnica Doktorske šole prof. dr. Tatjana Marvin; predstojnik Digitalne UL prof. dr. Janez Bešter; predstojnik Založbe UL dr. Matevž Rudolf; predsednik UO UL prof. dr. Emil Erjavec; predsednik ŠS UL, Miha Kosec; predstavniki sindikatov: SVIZ, NSDLU, VSS, PERGAM, ZSSS, VIR.

Obveščeni:
Dekani, pomočniki glavnega tajnika, NUK, CTK, IRI, NIB, ŠDL - pridružene članice UL, STA.

Opomba: Točke 2, 9 in 10 so zaprte za javnost.