27.06.2023

V A B I L O

Vabim Vas na 19. sejo Senata Univerze v Ljubljani, ki bo v torek, 27. junija 2023, ob 14. uri,
v Zbornični dvorani (Rektorat UL, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana)

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1.        

Določitev dnevnega reda 19. seje Senata UL

2.        

Potrditev zapisnika 18. seje Senata UL

3.        

Poročilo rektorja

4.        

Celostna grafična podoba Univerze v Ljubljani in njenih članic (izr. prof. dr. Dejan Jontes)

5.        

Sprememba in Čistopis Pravilnika o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom UL (prof. dr. Gregor Majdič, rektor)

6.        

Spremembe Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja knjižnic UL (prof. dr. Anton Ramšak, prorektor)

7.        

Članstvo v delovnih telesih Senata UL:

-          Poslovnik, naloge in imenovanje članov in namestnikov članov Komisije univerze za pritožbe kandidatov v prijavno-sprejemnih postopkih

-          Zamenjava članice Komisije za kakovost UL

-          Imenovanje predstavnikov študentov v delovna telesa Senata UL

-          Imenovanje članov Komisije za pritožbe v okviru internega razpisa za financiranje raziskovalnih programov *

8.        

Sprejem učnih načrtov kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti (mag. Matjaž Drevenšek, prorektor)

9.        

Pravilniki članic o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev (prof. dr. Gregor Majdič, rektor)

10.     

Poročilo Komisije za dodiplomski študij UL (prof. dr. Polona Jamnik, predsednica komisije)

11.     

Poročilo Komisije za magistrski študij UL (prof. dr. Andrej Kitanovski, predsednik komisije)

12.     

Poročilo Komisije za doktorski študij UL (prof. dr. Mateja Drnovšek, predsednica komisije)

13.     

Poročilo Komisije za podeljevanje častnih nazivov in nagrad (prof. dr. Gregor Majdič, rektor in predsednik komisije)

14.     

Poročilo Habilitacijske komisije UL in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Aleš Obreza, predsednik komisije)

15.     

Razno

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del gradiva k točki 7 bo objavljeno naknadno.                                       

Prof. dr. Gregor Majdič,
rektor, predsednik Senata UL

Vabljeni:
Člani Senata UL; prorektorji: prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat, prof. dr. Maja Klun, prof. dr. Anton Ramšak, prof. mag. Matjaž Drevenšek, prof. dr. Boštjan Markoli; glavni tajnik Mihaela Bauman Podojsteršek; predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red); predstojnica Doktorske šole prof. dr. Tatjana Marvin; predstojnik Digitalne UL prof. dr. Janez Bešter; predstojnik Založbe UL dr. Matevž Rudolf; predsednik UO UL prof. dr. Emil Erjavec; predsednik ŠS UL, Miha Kosec; predstavniki sindikatov: SVIZ, NSDLU, VSS, PERGAM, ZSSS, VIR.

Obveščeni:
Dekani, pomočniki glavnega tajnika, NUK, CTK, IRI, NIB, ŠDL - pridružene članice UL, STA.

Opomba: Točke 2, 12, 13 in 14 so zaprte za javnost.