26.09.2023

V A B I L O

Vabim Vas na 20. sejo Senata Univerze v Ljubljani, ki bo v torek, 26. septembra 2023, ob 14. uri,

v Zbornični dvorani (Rektorat UL, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana)

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1.        

Določitev dnevnega reda 20. seje Senata UL

2.        

Potrditev zapisnika 19. seje in 10. ter 11. korespondenčne seje Senata UL

3.        

Poročilo rektorja

4.        

Dopolnitev Letnega delovnega načrta za leto 2023

5.        

Ustanovitev Centra za odličnost v izobraževanju in znanosti UL (COIZ) (prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat, prorektorica)

6.        

Imenovanje slovenskih ekspertov v panelih za potrebe Internega razpisa za raziskovalne programe za leto 2023 (prof. dr. Gregor Majdič, rektor)

7.        

Zamenjava članov v delovnih telesih Senata UL (prof. dr. Gregor Majdič, rektor)

8.        

Pravilniki članic o delovni in pedagoški obveznosti (prof. dr. Gregor Majdič, rektor)

9.        

Poročilo Komisije za kakovost UL (izr. prof. dr. Jože Kortnik, predsednik komisije)

10.     

Poročilo Komisije za razvoj informacijskega sistema UL (prof. dr. Marko Bajec, predsednik komisije)

11.     

Poročilo Komisije za magistrski študij UL (prof. dr. Karmen Pižorn, namestnica predsednika komisije)

12.     

Poročilo Komisije za doktorski študij UL (prof. dr. Mateja Drnovšek, predsednica komisije)

13.     

Poročilo Habilitacijske komisije UL in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Aleš Obreza, predsednik komisije)

14.     

Razno

                                              

Prof. dr. Gregor Majdič,
rektor, predsednik Senata UL

 

Vabljeni:
Člani Senata UL; prorektorji: prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat, prof. dr. Maja Klun, prof. dr. Anton Ramšak, prof. mag. Matjaž Drevenšek, prof. dr. Boštjan Markoli; glavni tajnik Mihaela Bauman Podojsteršek; predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red); predstojnica Doktorske šole prof. dr. Tatjana Marvin; predstojnik Digitalne UL prof. dr. Janez Bešter; predstojnik Založbe UL dr. Matevž Rudolf; predsednik UO UL prof. dr. Emil Erjavec; predsednik ŠS UL, Miha Kosec; predstavniki sindikatov: SVIZ, NSDLU, VSS, PERGAM, ZSSS, VIR.

Obveščeni:
Dekani, pomočniki glavnega tajnika, NUK, CTK, IRI, NIB, ŠDL - pridružene članice UL, STA.

Opomba: Točke 2, 12 in 13 so zaprte za javnost.