Študijsko leto 2010/2011, seznam članov in članic (seja 1. 12. 2010)


ČLANICA Predsedniki/predsednice, podpredsednice ŠS članic UL in podpredsednice članic ŠS UL, kjer je več kot 1000 študentov sta dva člana (izvoljeni namestniki, podpredsedniki)


AKADEMIJA ZA GLASBO KARMEN ŠTENDLER (LARISA MARJANOVIČ)

AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO OSKAR KRANJC (NINA ŠORAK)

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE ANDREJ ŠKUFCA

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA JURIJ PREMK, DAMJAN VINKO

EKONOMSKA FAKULTETA ALEKSANDAR ŠMITRAN, TIT PLEVNIK (ALINA ŠPEC, KATARINA KOŠAK)

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE ANDREJ ČUŠ, MARKO HLASTEC (TJAŠA BOŽIČ, ŠPELA JUHART)

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO MARTINA FLISAR, MOJCA SLIVNIK

FAKULTETA ZA FARMACIJO VALENTINA BERTONCELJ, JERNEJ REPAS (MATIC DOLINAR, MAJA ANTONČIČ)

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO TEJA TOROK, DENIS HORVAT (ANJA SPRITAR, TINA CIMPRIČ)

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO ALEKSANDER KRAJNC, ALJAŽ GABER (ROK ŠTREMBERGER, NEŽA MARTINJAK)

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO JANEZ TURK, ANA PAPA

FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET DEJAN NADRAH, ROBERT DE LUCIA

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO JAN VESEL, URŠKA KOSEC

FAKULTETA ZA ARHITEKTURO MATIC BRDNIK, GAŠPER SKALAR

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO ŽIGA PIŽORN, MATIJA BRUMAT (DANIEL MIKETIČ)

FAKULTETA ZA ŠPORT JASMIN JERIČ, ŽIGA BAUER (PETRA PRESTOR)

FILOZOFSKA FAKULTETA URŠKA HONZAK, MIHA ŠOBA

MEDICINSKA FAKULTETA LARISA ČEHOVIN, ŽIGA KRUŠIČ

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA BOŠTJAN BRATUŠA, KLEMEN ČERNIČ (NEJC DROFELNIK, TINA MAROLT)

PEDAGOŠKA FAKULTETA KATJA MALUS, GREGOR VODE

PRAVNA FAKULTETA ALJOŠA KRDZIĆ, SUZANA PECIN (LUKA VLAČIĆ, MARKO KRANJC)

VETERINARSKA FAKULTETA TANJA KNIFIC (MARKO TOPOLOVEC)

TEOLOŠKA FAKULTETA KLEMEN KOCJANČIČ (PETRA ŠANTL)

FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO MATEJA ŽIHER, DANUŠKA BREZNIK

ZDRAVSTVENA FAKULTETA SARA MEJAL, KATJA VITKO

FAKULTETA ZA UPRAVO ANŽE BERLIČ, ROK MIRTIČ