Predsednica ŠSUL
Laura Koudela, UL FDV

Podpredsednika ŠSUL
Ana Fatur, UL PF
Rok Smrekar, UL EF

Tajnik ŠSUL
Jure Mravlje, UL BF

 

Vodstva Študentskega sveta Univerze v Ljubljani v preteklih letih:

Vodstvo 2016/2017
Vodstvo 2007/2008
Vodstvo 2005/2006
Vodstvo 2004/2005