Predsednik ŠSUL
Matej Drobnič, FS

Podpredsednika ŠSUL
Živa Jakšič Ivačić, PeF
Gregor Mišič, FŠ

Tajnica ŠSUL

Laura Koudela, FDV