Za leto 2021

PROGRAM DELA 2021

 

Za leto 2020

PROGRAM DELA 2020

LETNO POROČILO 2020

 

Za leto 2019

PROGRAM DELA 2019

LETNO POROČILO 2019

 

Za leto 2018

PROGRAM DELA 2018

LETNO POROČILO 2018

 

Za leto 2017

PROGRAM DELA 2017

LETNO POROČILO 2017

 

Za leto 2016

PROGRAM DELA 2016 

LETNO POROČILO 2016

 

Za leto 2015

LETNO POROČILO 2015

PROGRAM DELA 2015

 

Za leto 2014

Poslovno poročilo rektorja 2014
LETNO POROČILO 2014
PROGRAM DELA 2014

 

Za leto 2013

Letno poročilo UL 2013
Program dela za leto 2013
Finančni načrt za leto 2013

Dopolnitve k Programu dela za leto 2013, sprejete na 1. korespondenčni seji OU UL 16. 5. 2013:

Dopolnitve k Programu dela in finančnemu načrtu, sprejete na 2. korespondenčni seji UO UL 30.5.2013:

Rebalans finančnega načrta in polletna realizacija za leto 2014, sprejeto na 2. seji UO UL 18. 7. 2013

Dopolnitve k Programu dela in finančnemu načrtu, sprejete na 3. seji UO UL 26.9.2013

Spremembe in dopolnitve Programa dela in finančnega načrta za leto 2013 sprejete na 4. seji

Spremembe in dopolnitve Programa dela in finančnega načrta za leto 2013 sprejete na 4. korespondenčni seji UO UL 25.11.2013

Čistopis Letni program dela in finančni načrt za leto 2013 (upoštevane vse spremembe do vključno 4. korespondenčne seje 25.11.2013)

Za leto 2012

Poslovno poročilo rektorja za leto 2012 (listajoča knjiga)

Letno poročilo UL 2012

Posebni del poročila za leto 2012 po ekonomski strukturi in namenu

Program dela za leto 2012

Dopolnitve k Programu dela za leto 2012, sprejete na 18. seji OU UL 22. 3. 2012:

Finančni načrt ŠS UL

Za leto 2011

Poročila iz prejšnjih let:

Poslovno poročilo 2010
Poslovno poročilo 2009
Poslovno poročilo 2008
Analiza poslovanja 2008
Poslovno poročilo 2007
Poslovno poročilo 2006
Poslovno poročilo 2005