Za leto 2024
PROGRAM DELA 2024

Za leto 2023
PROGRAM DELA 2023

Za leto 2022
PROGRAM DELA 2022
POSLOVNO POROČILO UL 2022

Za leto 2021
PROGRAM DELA 2021 
POSLOVNO POROČILO UL 2021

Za leto 2020
PROGRAM DELA 2020
LETNO POROČILO 2020 

Za leto 2019
PROGRAM DELA 2019
LETNO POROČILO 2019 

Za leto 2018
PROGRAM DELA 2018
LETNO POROČILO 2018 

Za leto 2017
PROGRAM DELA 2017
LETNO POROČILO 2017 

Za leto 2016
PROGRAM DELA 2016 
LETNO POROČILO 2016 

Za leto 2015
LETNO POROČILO 2015
PROGRAM DELA 2015 

Za leto 2014
Poslovno poročilo rektorja 2014
LETNO POROČILO 2014
PROGRAM DELA 2014 

Za leto 2013
Letno poročilo UL 2013
Program dela za leto 2013
Finančni načrt za leto 2013

Dopolnitve k Programu dela za leto 2013, sprejete na 1. korespondenčni seji OU UL 16. 5. 2013:

Dopolnitve k Programu dela in finančnemu načrtu, sprejete na 2. korespondenčni seji UO UL 30.5.2013:

Rebalans finančnega načrta in polletna realizacija za leto 2014, sprejeto na 2. seji UO UL 18. 7. 2013

Dopolnitve k Programu dela in finančnemu načrtu, sprejete na 3. seji UO UL 26.9.2013

Spremembe in dopolnitve Programa dela in finančnega načrta za leto 2013 sprejete na 4. seji

Spremembe in dopolnitve Programa dela in finančnega načrta za leto 2013 sprejete na 4. korespondenčni seji UO UL 25.11.2013

Čistopis Letni program dela in finančni načrt za leto 2013 (upoštevane vse spremembe do vključno 4. korespondenčne seje 25.11.2013)

 Za leto 2012
Poslovno poročilo rektorja za leto 2012 (listajoča knjiga)
Letno poročilo UL 2012
Posebni del poročila za leto 2012 po ekonomski strukturi in namenu
Program dela za leto 2012

Dopolnitve k Programu dela za leto 2012, sprejete na 18. seji OU UL 22. 3. 2012:

Finančni načrt ŠS UL

Za leto 2011

Poročila iz prejšnjih let:

Poslovno poročilo 2010
Poslovno poročilo 2009
Poslovno poročilo 2008
Analiza poslovanja 2008
Poslovno poročilo 2007
Poslovno poročilo 2006
Poslovno poročilo 2005