TUTORSKI SISTEM JE V POSTOPKU PRENOVE V OKVIRU PROJEKTA KAKOVOST UNIVERZE V LJUBLJANI (KUL).

V Strategiji Univerze v Ljubljani 2006 – 2009 se je UL obvezala  oblikovati  usklajen tutorski pristop, s katerim bi članice lažje vključevale novince v študij in univerzitetno življenje in jim pomagale pri razreševanju študijskih in življenjskih problemov tekom študija. Analiza tutorstva na članicah UL je pokazala veliko raznolikost praks.

Pri oblikovanju tutorskega modela UL opredeljujemo 3 temeljne sestavine sistema: tutorje, njihovo področje dela in študente - ciljne skupine. Pri tem upoštevamo, da morajo univerzitetni okvirji dopuščati članicam UL vzpostavitev take oblike tutorstva, ki ustreza njihovim posebnostim in dosedanjim izkušnjam ter jo njihovi študentje najbolj potrebujejo.

Celotno besedilo

Pravilnik o sistemu tutorstva Univerze v Ljubljani